Co z I Komunią Świętą?

30 marca, 2020

Takie pytanie zadaje sobie wielu rodziców dzieci które w maju miały przystąpić do tego sakramentu. W wydanym 25 marca br. rozporządzeniu abp. Wojciecha Polaka Prymasa Polski, dotyczącym wykonywania posługi duszpasterskiej w archidiecezji gnieźnieńskiej w czasie stanu epidemii, decyzja w sprawie terminu tegorocznej I Komunii Świętej i Bierzmowania zapadnie w późniejszym czasie.

Prymas Polski swoim rozporządzeniem wprowadza do dnia 11 kwietnia br. nowe zasady uczestnictwa w mszach św. oraz pogrzebach, w których może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób. Poniżej publikujemy treść rozporządzenia w którym określone są również inne zasady nim wprowadzone.

I. Eucharystia
1. Zgodnie z zarządzeniem władz państwowych w liturgii nie może uczestniczyć więcej niż 5 osób, wyłączając z tej liczby osoby sprawujące posługę.

2. Ze względu na powyższy przepis liturgię należy sprawować przy zaangażowaniu minimalnej liczby posługujących (np. zakrystianin, organista).

3. Ponieważ wypełnienie tych zaleceń będzie stwarzało trudności, co jest zrozumiałe, zarządzam, aby Msze Święte były sprawowane bez udziału innych wiernych, a jedynie z uczestnictwem osób związanych z intencją danej Mszy Świętej (maksymalnie 5 osób). Dlatego bardzo proszę wszystkie osoby, które intencji Mszy Świętej nie zamawiały, ani nie są z nią związane, aby do dnia 11 kwietnia 2020 r. w Mszach Świętych nie uczestniczyły, dając w ten sposób pierwszeństwo ofiarodawcom i ich bliskim. Na drzwiach kościołów należy wywiesić stosowną informację. Na liturgię uczestnicy winni wchodzić je-dynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Jednocześnie przypominam o udzielonej przeze mnie dyspensie wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej od uczestnictwa w Mszach Świętych niedzielnych i świątecznych.

Więcej na ten temat w jutrzejszym wydaniu Gazety Słupeckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *