Czy gminie grozi powódź?

19 lutego, 2010

Pyzdry: Sztab kryzysowy na posterunku
O sytuacji powodziowej pyzdrskiej gminy rozmawiali przedstawiciele samorządu wraz z przedstawicielami powiatowego centrum zarządzania kryzysowego. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w minionym tygodniu. Jak podają środki masowego przekazu, sytuacja hydrologiczna w wielu polskich gminach nie napawa optymizmem. Kiedy zacznie topnieć śnieg, zagrożona może być także dolina nadwarciańska.

Samorządy muszą stanąć na wysokości zadania, aby zapobiec powodzi, których było w tych okolicach już wiele. Ze sprawozdania obradujących wynika, że na odcinku od wsi Tarnowa do granicy przystani kajakowej, a także od mostu w kierunku Dłuska koryto rzeki Warty jest zamarznięte. Również zamarznięte jest koryto rzeki Prosna w Lisewie i Rudzie Komorskiej. Na razie nie ma zagrożenia powodziowego.

Stan wody na łacie wodowskazowej rzeki Warta utrzymuje się na poziomie poniżej jednego metra do stanu ostrzegawczego wg łaty w Nowej Wsi Podgórnej. Wizja lokalna została poprzedzona sprawdzeniem niezbędnego wyposażenia do usuwania skutków powodzi. I tak gmina wyposażona jest w szpadle, szypy, pochodnie, worki i łodzie wiosłowe. Zakupiono dodatkowo buty wodery i inne gumowo-filcowe.

Starostwo Powiatowe zadeklarowało udostępnić 500 sztuk worków i 100 sztuk pochodni. W przypadku zagrożenia powodziowego zostaną wprowadzone dyżury w urzędzie. W terenie dyżury będą pełnić strażacy ochotnicy i sołtysi. Ustalono też, iż konieczne jest przeprowadzenie próby pracy pomp na przepompowni we wsi Modlica w celu stwierdzenia prawidłowego ich funkcjonowania.

Burmistrz Pyzdr Krzysztof Strużyński wyraża nadzieję, że nic złego nie przytrafi się gminie w okresie zimowych roztopów, jednak trzeba być przygotowanym na każdą ewentualność. Polder będzie zalany, ale niech to posłuży jako widowisko krajobrazowe, a nie problem dla mieszkańców najniżej położonych wiosek.

  1. Sztaby kryzysowe są przygotowane na powódż tylko takie , które są słabe a ta która się zapowiada pokarze jak jesteśmy gotowi do powodzi???

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *