Czy powstanie fundusz sołecki?

25 marca, 2010

Rada Gminy zdecyduje o utworzeniu, bądź nie, funduszu sołeckiego
W 2009 roku weszła w życie ustawa umożliwiająca tworzenie w gminach wyodrębnionych środków z budżetu zwanych funduszem sołeckim. Jednak wszystko zależy od rad gmin, to radni zdecydują czy zostanie taki fundusz w ich gminie utworzony. 12 marca w siedzibie Urzędu Gminy w Słupcy odbyło się zebranie z sołtysami w sprawie ewentualnego utworzenia w gminie funduszu sołeckiego.

W skład gminy Słupca wchodzi 30 sołectw, w tym za utworzeniem funduszu opowiedziało się jedynie 6 sołectw: Piotrowice, Wierzbocice, Cienin Zaborny, Cienin Kościelny, Korwin i Drążna. Jednak to Rada Gminy decyduje o wyodrębnieniu w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Rada, w terminie do 31 marca, powinna podjąć uchwałę, w której wyraża albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w następnym roku. Nie podjęcie żadnej uchwały w tej sprawie będzie uznane za równoznaczne z nie wyrażeniem zgody na utworzenie funduszu sołeckiego.

Ustawa o funduszu sołeckim nie przewiduje żadnych środków prawnych, które pozwalałyby mieszkańcom sołectwa wymusić na radzie podjęcie konkretnego rozstrzygnięcia. Pieniądze z funduszu sołeckiego można przeznaczyć na realizację tych zadań gminy, które będą służyły poprawie życia mieszkańców danego sołectwa, a także usuwania skutków klęsk żywiołowych. Jeżeli mieszkańcy danej wsi uznają, że warto np.: zbudować lub wyremontować plac zabaw dla dzieci, naprawić chodniki, zadbać o porządek we wsi (np. postawić kosze na śmieci), posadzić drzewa, krzewy, wyremontować wiatę przystankową – to właśnie na ten cel mogą przeznaczyć te pieniądze.

To co dane sołectwo może faktycznie zrobić, będzie zależało od wysokości środków finansowych, które będą w jego dyspozycji. Jeżeli mieszkańcy sołectwa zdecydują, to mogą wspomóc wykonanie konkretnych zadań – w tym poprzez własną pracę (społeczną). W przypadku gminy Słupca fundusz sołecki może wynieść ok. 340 tys.zł. Środki te radni będą musieli wygospodarować w budżecie. Ilość pieniędzy na poszczególne sołectwa jest bardzo zróżnicowana – od np. dla sołectwa Cienin Zaborny jest to kwota ponad 20 tys.zł, a dla sołectwa Wola Parcele ok. 9 tys.zł. Należy przy tym dodać, że sołectwo Cienin Zaborny jest to jedna wieś, gdy zaś w skład sołectwa Wola Parcele wchodzi kilka maleńkich wiosek.

Obecny na zebraniu sołtys sołectwa Róża Józef Włodarczyk stwierdził, że nie należy się rozdrabniać, tylko kwotę, która stanowiłaby cały fundusz, wyrwaną z budżetu gminy, lepiej wykorzystać na budowę 1 km drogi, będzie to bardziej pożyteczne. Sprawa nie jest prosta. Ładnie brzmiące hasło „fundusz sołecki”może stać się kością niezgody między mieszkańcami. Jednak to Rada Gminy podejmie, bądź nie, decyzję o jego utworzeniu. Już niedługo dowiemy się jakie będzie stanowisko radnych, w sytuacji, gdy jest tylko 6. przychylnych funduszowi sołectw.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *