Gmina szuka pieniędzy… Wzrosły podatki od nieruchomości

11 października, 2017

Radni uchwalili – jednogłośnie (28.09) – stawki podatku od nieruchomości… Wejdą one w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. W stosunku do obecnie obowiązujących – przyszłoroczne (o parę groszy) wzrosły…

Jak podkreśliła (na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy – 27.09) wójt Grażyna Kazuś: ,,Ciągle mamy za mało pieniędzy. W tym roku wydatki nam wzrosły, bo przecież mamy siedem szkół podstawowych, a wydatki na szkoły są i będą coraz większe… Musimy stworzyć klasopracownię, jak m.in. biologiczną czy chemiczną, a nie mamy na to pieniędzy. Szukamy ich, by chociaż nam w podatku ich trochę przybyło, byśmy mieli czym operować i by skarbnik mógł zamknąć budżet”.

Taka argumentacja, nie wszystkim radnym przypadła do gustu. Zdaniem radnej Danieli Rutkowskiej najpierw należałoby poszukać oszczędności w urzędzie. ,,Liczyliśmy koszty wszędzie, czyli i w oświacie, i w urzędzie, i w opiece społecznej. Wszędzie, bo patrzyliśmy globalnie. I okazuje się, że jednak najwięcej dokładamy do szkół” – skomentował skarbnik Cezary Fajkowski podkreślając, iż wszystkie wydatki są zawsze w budżecie przejrzyście wyartykuowane…

,,Zobaczcie, jak wygląda nasz urząd od strony parkingu. Aż wstyd. Nie mamy pieniędzy nawet na to, by zrobić dach, który już nam przeciekał. Połataliśmy go tyle o ile, by nie ciekło. My oszczędzamy” – skwitowała wójt Kazuś. Z kolei asystent wójt Bogdan Kukulski poruszył inny, ale jakże istotny problem. Mianowicie – w urzędzie kłania się wymiana instalacji elektrycznej oraz infrastruktury komputerowej.

,,Nasza instalacja jest prawie w 100% do wymiany w całym urzędzie z częścią serwerowni i częścią komputerów. W ciągu dwóch lat inwestycja, która będzie kosztowała ok. 150 tys. zł na samą infrastrukturę komputerową, będzie musiała być przeprowadzona. I nie uciekniemy od tego tematu, bo nie będziemy mogli obsługiwać mieszkańców” – poinformował.

,,Systemowe rozwiązania są centralnie wprowadzane przez rząd, które będą musiały przechodzić przez serwerownię, a my serwerownię mamy do tego nieprzystosowaną. I dlatego one będą podlegały całkowitej wymianie” – wyjaśnił . ,,Wnioskować o dotację i składać projekty” – stwierdziła radna Joanna Przybylska.

,,Czy wy myślicie, że my to śpimy na biurkach i nie szukamy pieniędzy z zewnątrz” – skomentowała wójt…

Stawki przyszłorocznych podatków

Od jednego metra kwadratowego powierzchni użytkowej:

-od budynkówmieszkalnych lub ich części – 0,76 zł, (jest 0,74 zł);
– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 17,00 zł, (jest 16,40 zł);
– od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł, (jest 10,59 zł);
– od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzialania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł, (jest 4,61 zł);
– od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicznego – 5,40 zł (jest 5,20 zł);

Od budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

– służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 0,5% wartości;
– od pozostałych – 2% wartości; Od gruntów: – związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 9,87 zł od 1 metra kwadaratowego powierzchni, (jest 0,85);
– pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,63 zł od 1 hektara powierzchni, (jest 4,54 zł);
– niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – 3,04 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, (jest 2,98 zł);
– pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – 0,34 zł od 1 metra kwadratowego powierzchni, (jest 0,32 zł).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *