Na co oszczędzamy, na co się zadłużamy

4 stycznia, 2016

Cztery pokolenia o finansach – AKCJA EDUKACYJNA Banku Zachodniego WBK
Blisko połowa Polaków ma oszczędności, a pożyczanie pieniędzy czy zaciąganie kredytów jest raczej koniecznością, niż rzeczywistym wyborem – wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Banku Zachodniego WBK.

Największą grupą wśród oszczędzających pieniądze (prawie 50 proc.) są ludzie wieku 21-35 lat oraz 36–50 lat. W pokoleniu seniorów następuje spowolnienie aktywnego oszczędzania.

Ciekawostką jest, że pieniędzy na przyszłość w ogóle nie gromadzi ok. 18 proc. badanych.

Prawie połowa Polaków ma oszczędności odpowiadające wysokości trzymiesięcznych dochodów, a 40 proc. deklaruje, że oszczędza długofalowo. Najpowszechniejsze jest bezpieczne oszczędzanie na koncie lub lokacie. Bardziej ryzykowne formy, np. poprzez inwestowanie, są wykorzystywane marginalnie.
Na co oszczędzamy? Przede wszystkim na remonty, zakup mieszkania lub jego wyposażenie. Ponad 30 proc. respondentów gromadzi pieniądze na tzw. czarną godzinę. Prawie tyle samo osób deklaruje, że robi to, by mieć na wakacje. Nieco mniej zbiera na przyszłą emeryturę i lepszy start życiowy dzieci. Spora grupa robi to, by realizować swoje pasje, a także by kupić nowy samochód.
Pożyczanie pieniędzy wynika raczej z konieczności niż rzeczywistego wyboru. Najczęściej ma również zdroworozsądkowy charakter. Zadłużamy się, gdy mamy pewność co do możliwości spłaty kredytu i po zebraniu pełnych informacji na temat jego całkowitego kosztu. Większość Polaków ma jednak negatywny stosunek do zaciągania zobowiązań.

Największą grupę uwikłanych kredytowo osób stanowi pokolenie w wieku 36-50 lat. Oczywiście pieniądze pożyczają też osoby młodsze. Dla nich główną motywacją jest realizacja własnych zachcianek, a nie konieczność.

Obawy przed zadłużaniem są związane z możliwością utraty pracy, obniżenia dochodów oraz nieuczciwością instytucji udzielającej pożyczki.
Pożyczający pieniądze stosują różne strategie zaciągania zobowiązań. Zaczynają zwykle od najbliższej rodziny, poprzez model mieszany: rodzina plus bank, a kończą na pożyczkach zinstytucjonalizowanych – bank. Podstawowymi celami pożyczek są najczęściej wydatki codzienne oraz zakupy sprzętu RTV i AGD, a także remont czy wyposażenie mieszkania.

Poważne trudności w spłacie zobowiązań dotykają niewielkiego odsetka pożyczających. W największym stopniu dotyczą pokolenia najbardziej zadłużonego (36 – 50 lat).

Źródło:
„Pokolenia o finansach. W poszukiwaniu różnic i podobieństw, czyli przynależność pokoleniowa Polaków determinuje postawy wobec finansów”. Badanie przeprowadzone na zlecenie Banku Zachodniego WBK na 1017 osobowej grupie respondentów w wieku 16 – 70 lat, obejmującej cztery pokolenia (16 – 20 lat, 21 – 35 lat, 36 – 50 lat i 51 – 70 lat)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *