Powiat pomaga Mostostalowi

12 maja, 2020

Do Starosty Słupeckiego wpłynął wniosek, dotyczący umorzenia spółce Mostostal Wechta Sp. z o. o. w restrukturyzacji opłaty za 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa. Mostostal Wechta Sp. z o. o. w restrukturyzacji jest użytkownikiem wieczystym 23,5 ha gruntów Skarbu Państwa. Opłata z tego tytułu za 2020 r. wynosi ponad 232 tys. zł, z czego 25% stanowi dochód powiatu. Termin uiszczenia należności mija 30 czerwca 2020 r. Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego może być umorzona w całości przez starostę za zgodą wojewody.

Więcej informacji w najnowszym wydaniu Gazety Słupeckiej…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *