Promocja zawodu w klasach policyjnych

17 marca, 2023

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy w ramach podpisanego porozumienia z Zespołem Szkół Ekonomicznych w Słupcy prowadzą od kilku lat zajęcia w klasach o profilu policyjnym.

Podczas spotkań przedstawiają specyfikę pracy w różnych pionach i komórkach organizacyjnych, wskazują możliwości, jaki oferuje ta mundurowa formacja. Celem nadrzędnym jest wstępne przygotowanie potencjalnych przyszłych kandydatów do służby w Policji.

W roku szkolnym 2019/2020 Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu podpisała z ZSE w Słupcy porozumienie o współpracy w zakresie wsparcia dydaktycznego dla uczniów z klas o profilu policyjnym. Uruchomiono wtedy pierwszą klasę mundurową w powiecie słupeckim. Obecnie w słupeckim Ekonomiku jest już kilka klas o tym profilu.

Pomocą przy szkoleniu uczniów służą policjanci z KPP w Słupcy. Funkcjonariusze różnych specjalności przybliżają uczniom specyfikę służby prezentując pracę na różnych stanowiskach. Podczas zajęć z musztry uczą dyscypliny grupowej.

Fot. KPP Słupca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *