Rozmowa z Tomaszem Tomczakiem, sołtysem sołectwa Bielsko (Gmina Orchowo)

3 stycznia, 2024

Od kiedy jest Pan sołtysem?

W skład sołectwa wchodzi Podbielsko i Bielsko, sołtysem zostałem po rezygnacji z funkcji Pana Andrzeja Witulskiego w marcu 2020 roku. Zostałem wybrany jednogłośnie, za co bardzo podziękowałem. Jestem też Prezesem OSP w Bielsku od 9-ciu lat, łącząc obie funkcje. Mamy na wsi dwie tablice historyczne ukazujący zarys tych terenów.

Powstanie wsi.

Dokumenty historyczne w Bydgoszczy datują 1193 rok, od nazwy, Szarobiel, Biel, Sinobiel od płytkiego jeziora jako barwy gruntów. Należącego do Zakonu w Strzelnie pod władaniem Prus niemieckich. Przybyłych osadników z Kolonii Anarberg. Po 1918 roku odzyskania niepodległości, dano im wybór pozostania lub wyjazdu, pozostali. Do tego przybyli z kresów wschodnich przesiedleńcy, i ich potomkowie mieszkają do dziś. Po drugiej Wojnie Światowej zaczęto tworzyć Spółdzielnie Produkcyjne i tutaj trzeba zaznaczyć, że wieś Podbielsko i Bielsko miały odrębne zarządzanie tymi spółdzielniami, a nawet dzielone płotem. Też Koło Gospodyń Wiejskich było oddzielne. Ta sytuacja zmieniła się po powstaniu w latach 60-tych Spółdzielni Kółek Rolniczych, gdzie połączono. I tym działaniem zbliżono mieszkańców do siebie i tak jest do dziś, sołectwo zostało jedno. Jesteśmy typowo rolniczym obszarem, głównie produkcja roślinna. Brak strefy ekonomicznej, część młodzieży kształci się i zostaje w dużych miastach a pozostali wracają. Sołectwo liczy ponad 400 mieszkańców. Do parafii należymy do Ostrowa gmina Strzelno powiat Mogilno województwo Kujawsko-Pomorskie.

Coś o sobie i rodzinie.

Pracowałem 19 lat w fabryce samochodów Volkswagen, a następnie przeszedłem do firmy Elektro-Duo, gdzie pracuję do dziś. Mam rodzinę, żona Marzena i trójka dzieci, jeden syn i dwie córki, mieszkamy w Bielsku.

Położenie geograficzne sołectwa.

Graniczymy na północy jako ostatnie sołectwo gminy Orchowo powiatu słupeckiego z województwem Kujawsko- Pomorskim, jezioro i niewielka ilość lasów. Droga powiatowa łącząca Orchowo z Strzelnem i Konin.

Organizacje pozarządowe

Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Pani Dyrektor mgr Barbara Gutkowska, to osoba bardzo zaangażowana w proces nauczania naszych dzieci, jak również udostępnia nam salę sportową na potrzeby wsi i nauczyciele służą nam rożnymi pomysłami dla dobra sołectwa. Prezesem stowarzyszenia, Ubezpieczenia Szkolne jest pani mgr Alicja Wawrzyniak. Koło Gospodyń Wiejskich, przewodniczącą jest Pani Zofia Wetnitz, bardzo dobra organizatorka życia kobiet na wsi, nasze panie prowadzą kursy gotowania i pieczenia różnych smakołyków. Organizują wyjazdy do kina czy teatru, kiermasze, turnieje wielu miejscowości przy hotelu Moran w Ostrowie. Za bardzo dobre jedzenie, zdobyły pierwsze miejsce i otrzymały w nagrodę lodówkę na potrzeby Koła. Pielęgnacja kwiatów i opieka nad skwerem przy straży i tablicach legendy historycznej sołectwa. No i oczywiście imprezy z różnymi świętami wsi i straży, czy szkole jako komitet rodzicielski. Ochotnicza Straż Pożarna – Prezes Tomasz Tomczak czyli dwa w jednym. Naczelnik straży – Łukasz Przybyszewski, zarazem Prezes Honorowego Dawcy Krwi przy OSP Bielsko. Druhowie oddając krew, współpracują z regionalnym krwiodawstwem w Kaliszu. Nasza współpraca bardzo dobrze układa się z Państwową Powiatową Strażą Pożarną w Słupcy, z Komendantem Zbigniewem Rzymyszkiewiczem. Nasi druhowie i druhny otrzymali wóz bojowy, za całokształt działalności pożarniczej od PPSP w Słupcy po kosztach.

Co się złożyło na waszą aktywną działalność OSP?

– Uhonorowanie OSP Bielsko nadania sztandaru w 2015 roku w służbie pożarnictwa ochotniczego. – Młodzieżowa drużyna pożarnicza. – Dziecięca drużyna sprawnościowa i ucząca się podstaw patriotyzmu. – Zbiórki pieniędzy na wnuka i syna druha z PPSP w Słupcy. – Zbiórka nakrętek i środki ochrony higienicznej, sanitarnej i opatrunkowej w okresie pandemii dla dzieci chorych onkologicznie w szpitalu w Bydgoszczy. – Nauka warsztatowa dla druhów na nowoczesnym sprzęcie pożarniczym i komputerowym. – Branie udziału w pracach i wolontariacie na rzecz sołectwa, gminy, powiatu i ościennych miejscowości, nawet poza województwem wielkopolskim. – Organizowanie dożynek wiejskich z atrakcjami np. statuetki dla wyróżniających się w sołectwie osób i gospodarstwach rolnych.

Inwestycje sołeckie.

Rada sołecka Bielska wprowadziła do zadań inwestycyjnych plan 5-letni po konsultacjach z mieszkańcami. 1. Wymiana dachu na budynku szkoły. 2. Przejęcie budynku byłej hydroforni na rzecz OSP. 3. Przebudowa drogi powiatowej nr 3031P z odwodnieniem i modernizacją chodnika. 4. Rozbudowa budynku remizy OSP o dodatkowe pomieszczenia sanitarno- socjalne. 5. Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA dla OSP. 6. Przebudowa drogi powiatowej dla posesji nr3031P w kierunku Siedluchny. 7. Modernizacja drogi gminnej od posesji 23,41-44,61,65-76. 8. Budowa oświetlenia ulicznego Bielsko nr 48-55. 9. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 10.Przebudowa linii wodociągowej. 11. Zakup kontenera mieszkalnego dla mieszkańca . Oczywiście, te założenia inwestycyjne to propozycje do władz gminy i powiatu a może nawet krajowych. My, te mniejsze możemy sfinansować z budżetu sołeckiego z podatków w gminie. Jeden odcinek drogi wykonaliśmy z pieniędzy gminy i naszego sołectwa, tak poza tym nic więcej.

Działalność gospodarcza.

Rolnictwo to główna działalność sołectwa, nasi rolnicy posiadają grunty rolne, gdzie są właścicielami 1 ziemi gminy z tego 15% to gospodarstwa hodowlane a pozostałe 85% uprawa zboża, buraków cukrowych, kukurydza, ziemniaki i w niewielkich ilościach warzywa i owoce. Mała ilość właścicieli małych zakładów usługowych w tym jeden sklep spożywczo-przemysłowy.

Współpraca z władzami gminy.

Mamy radną z naszej wsi, Pani Alicja Bartz, która uczestniczy w życiu wsi i na bieżąco informuje mieszkańców o poczynaniach wójta pod naszym adresem. Przewodnicząca Rady Gminy, Pani Anna Kosiak pomaga przy realizacji inwestycji nas dotyczących i odważnie pilnuje procedur uchwałodawczych dla gminy. Jak również uczestniczy w naszych uroczystościach we wsi. Podsumowując naszą rozmowę, jestem przekonany że moje spostrzeżenia i nowoczesne rozwiązania zarządzania sołectwem, przyniosą efekty w przyszłości. Dziękuję Panu za wywiad dla redakcji Gazety Słupeckiej.

Rozmowę przeprowadził Jerzy Mikołajewski.