Wsparcie dla młodych przedsiębiorców

5 maja, 2010

Ministerstwo Gospodarki przeznaczyło ponad 25 mln złotych na wsparcie projektu Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości „Droga do Polski przedsiębiorczej”. Dzięki tym funduszom na najlepszych uczelniach w całej Polsce tworzone są warunki do rozwoju przedsiębiorczości środowiska akademickiego.

O zaangażowaniu i poparciu MG dla projektu wiceminister Rafał Baniak mówił podczas spotkań z kadrą zarządzającą poszczególnymi AIP. – Najistotniejszym efektem działania Inkubatorów jest tworzenie aktywnej wspólnoty młodych ludzi, skupionych wokół kluczowych ośrodków naukowo-biznesowych w Polsce – ocenił. Wyraził ponadto nadzieję, że projekt przyczyni się do poprawy wizerunku kraju na arenie międzynarodowej, co w przyszłości ułatwi pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, oraz ekspansję polskich przedsiębiorstw w Europie i na świecie.

Podczas spotkań z władzami uczelni wiceminister Baniak poruszył kwestie współpracy inkubatorów i uczelni, z których się wywodzą. – Ma to szczególne znaczenie dla promowania wspólnych inicjatyw – podkreślił wiceminister. – To także realna korzyść dla uczelni, która jako gospodarz AIP współpracuje z partnerami biznesowymi, kreując swoją renomę i sieć powiązań – dodał.

Jednym z elementów wizyty wiceministra na uczelniach było spotkanie z beneficjentami AIP Politechniki Warszawskiej, które stało się okazją do wymiany doświadczeń młodych przedsiębiorców, prezentacji ich osiągnięć oraz planów na przyszłość.

Projekt Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości „Droga do Polski przedsiębiorczej” zakłada m.in.:

• wypromowanie ok. 400 firm, w tym ok. 250 firm innowacyjnych
• przeanalizowanie ok. 5 000 pomysłów biznesowych
• wyposażenie ok. 300 stanowisk pracy przeznaczonych dla osób realizujących projekty gospodarcze w ramach AIP oraz 70 w ramach AIP Business Link (BL).

Wartość usług wyświadczonych firmom w ramach AIP BL szacowana jest na ok. 9,5 mln zł. Projekt AIP jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *