„Nasza klasa” to zagrożenie!

18 listopada, 2009
Spotkanie ze starszym sierżantem Iwoną Górną
Spotkanie ze starszym sierżantem Iwoną Górną

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Braci Kostaneckich w Zagórowie odbyło się spotkanie uczniów klas Zespołu Szkół Zawodowych ze starszym sierżantem Iwoną Górną z Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii z Komendy Powiatowej Policji w Słupcy. Wizyta pani policjantki miała charakter edukacyjny i profilaktyczny, dotyczący zagrożeń wśród młodzieży.

Wykład przybliżył uczniom negatywne skutki uzależnień od nikotyny alkoholu i narkotyków. „Zaczyna się zwykle od ciekawości, jak smakują używki: papieros, wódka, konopie czy amfetamina. Uzależnić można się bardzo szybko. Później osoba uzależniona, aby wyjść z nałogu, wymaga specjalistycznego leczenia”- mówiła pani sierżant. Podczas prelekcji została również poruszona kwestia zagrożeń ze strony Internetu. Pani sierżant nadmieniła, że chwaląc się majątkiem własnych rodziców, zamieszczając zdjęcia w popularnym portalu „Nasza- Klasa”, tworzy się nieświadomie bazę danych dla potencjalnych przestępców. Ponadto, opiniując daną osobę w sieci w sposób agresywny i odbiegający od norm etycznych, należy liczyć się z konsekwencjami i sankcjami prawnymi. Młodzież musi mieć świadomość tego, że oprócz szeregu praw, ma szereg obowiązków.

Wszystko reguluje kodeks karny, który jednoznacznie formułuje zachowania i czyny podlegające odpowiedniej karze i grzywny. Najłagodniejszą karą jest pouczenie, następnie mandat karny, a ostatecznym środkiem represji jest więzienie. „W myśl zasady – dobra rada lepszy czyn. Wierzę, że w waszej szkole nie będzie incydentów, które będą podlegać karze.”- powiedziała Iwona Górna. Po wykładzie przyszedł czas na rozmowę z ekspertem. Uczniowie zadawali wiele pytań związanych z zagrożeniami, wynikającymi z palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Sierżant Górna udzielała im fachowych i merytorycznych odpowiedzi.

„Jako nauczyciel jestem zadowolony z faktu, że moi wychowankowie poważnie podeszli do omawianych zagadnień i problemów. To jest pocieszające, że młodzież zdaje sobie sprawę, że używki mogą przyczynić się do poważnych problemów osobistych i zdrowotnych” – mówił po spotkaniu Sławomir Adamski. „W naszej szkole bardzo dużo mówi się o profilaktyce na lekcjach wychowawczych, organizowane są konkursy oraz spektakle profilaktyczne. Uczniowie i nauczyciele mogą zgłębiać wiedzę o zagrożeniach i profilaktyce ze zbiorów biblioteki szkolnej, w których znajdują się interesujące książki, płyty i kasety. Wiedza i świadomość problemu pozwalają na ograniczenie zjawiska zażywania środków psychoaktywnych. Każdy powinien zadać sobie pytanie, czy warto palić tytoń, pić alkohol i zażywać narkotyki?

Jest to pytanie retoryczne. Wszelkie badania naukowe jednoznacznie potwierdzają tezę, że wyżej wymienione używki są bardzo szkodliwe dla zdrowia człowieka i otoczenia. Życie i zdrowie są wartościami nadrzędnymi. Pamiętajmy, że wchodząc w konflikt z prawem lub uzależniając się od różnych substancji, nie szkodzimy wyłącznie sobie, ale też innym, choćby rodzinie” – mówią nauczyciele. W imieniu dyrekcji szkoły i swoim, Sławomir Adamski serdecznie dziękuje Komendzie Powiatowej Policji w Słupcy i Iwonie Górnej za spotkanie z uczniami, współpracę i ciekawą prelekcję.

  1. Nasza klasa zagrorżeniem a policjanci sami tam mają swoje konta, ich dzieci , itp… ciemnota!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *