Słupecki Laur Gospodarczy 2012

Starosta Słupecki przystąpił do organizacji III edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

5 marca odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły, w skład której wchodzą: starosta Mariusz Roga, burmistrz Michał Pyrzyk, rzecznik prasowy starostwa Ewa Matyba, Joanna Słowińska – sekretarz kapituły oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Piotr Woźniak i Sławomira Dębowska – Radio Planeta FM, Zbigniew Murawski – TV Wielkopolska, Szymon Grzywiński – Głos Słupcy oraz Katarzyna Rybicka – Gazeta Słupecka.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo regulamin konkursu oraz harmonogram prac członków kapituły. Do udziału w konkursie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiego zgłaszać można poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej powiatu www.powiat-slupca.pl i TV Wielkopolskiej www.tvwielkopolska. pl lub w cotygodniowych wydaniach Głosu Słupcy i Gazety Słupeckiej, także na stronach internetowych gazet.

Wśród osób zgłaszających dany podmiot gospodarczy organizatorzy rozlosują nagrody. Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzania konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012” dostępne są w regulaminie na stronie powiatu www.powiat- slupca.pl. Zgłoszenia dostarczać należy do Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji do dnia 12 kwietnia 2013 r., drogą elektroniczną: e-mail: promocja@powiatslupca. pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, z dopiskiem „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

 

....