Słupecki Laur Gospodarczy 2012

18 marca, 2013

Starosta Słupecki przystąpił do organizacji III edycji konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”, którego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

5 marca odbyło się pierwsze posiedzenie kapituły, w skład której wchodzą: starosta Mariusz Roga, burmistrz Michał Pyrzyk, rzecznik prasowy starostwa Ewa Matyba, Joanna Słowińska – sekretarz kapituły oraz przedstawiciele lokalnych mediów: Piotr Woźniak i Sławomira Dębowska – Radio Planeta FM, Zbigniew Murawski – TV Wielkopolska, Szymon Grzywiński – Głos Słupcy oraz Katarzyna Rybicka – Gazeta Słupecka.

Podczas spotkania omówiono szczegółowo regulamin konkursu oraz harmonogram prac członków kapituły. Do udziału w konkursie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiego zgłaszać można poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej dostępnej na stronie internetowej powiatu www.powiat-slupca.pl i TV Wielkopolskiej www.tvwielkopolska. pl lub w cotygodniowych wydaniach Głosu Słupcy i Gazety Słupeckiej, także na stronach internetowych gazet.

Wśród osób zgłaszających dany podmiot gospodarczy organizatorzy rozlosują nagrody. Szczegółowe informacje i zasady przeprowadzania konkursu „Słupecki Laur Gospodarczy 2012” dostępne są w regulaminie na stronie powiatu www.powiat- slupca.pl. Zgłoszenia dostarczać należy do Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji do dnia 12 kwietnia 2013 r., drogą elektroniczną: e-mail: promocja@powiatslupca. pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, z dopiskiem „Słupecki Laur Gospodarczy 2012”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *