Burmistrz odmówił Wodociągom

10 stycznia, 2010

Do maja woda i ścieki bez podwyżki
Rada Miasta nie podjęła uchwały o podwyżce cen wody i ścieków od 1 lutego. Zdaniem burmistrza nie można uchwalić wyższych stawek bez wieloletniego planu rozwoju MZWiK i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Kierownik MZWiK Jerzy Hawryluk przyznał, że ,,wodociągi” są w fazie przygotowania tego planu i nowe stawki za wodę powinny wejść w życie z początkiem maja.

20 listopada do burmistrza wpłynął wniosek Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 1 lutego 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku Zdaniem burmistrza kierownictwo MZWiK 70 dni przed planowanym dniem wejścia taryf w życie powinno przedstawić wniosek o ich zatwierdzenie.

Burmistrz sprawdza, czy taryfy zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy i weryfikuje koszty, pod względem celowości ich ponoszenia. W związku z tym wnioskiem burmistrz Michał Pyrzyk dokonał wstępnej analizy wniosku i stwierdził, że: do wniosku nie dołączono wymaganego prawem wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągów oraz urządzeń kanalizacyjnych, do uzasadnienia wniosku nie dołączono ostatniego sprawozdania finansowego ,,Wyżej wymienione dokumenty są niezbędne do dokonania prawidłowej weryfikacji kosztów związanych ze świadczeniem usług -pod względem celowości ich ponoszenia – będących podstawą ustalenia zatwierdzanych taryf” – czytamy w uzasadnieniu odmowy zatwierdzenia nowego cennika za wodę i ścieki.

Zdaniem władz miasta brak dokumentów stanowi niewątpliwie naruszenie przepisów co oznacza, iż taryfy zostały opracowane niezgodnie z przepisami prawa. ,,Stanowi to podstawę do podjęcia przez Radę Miasta uchwały o odmowie zatwierdzenia taryf z powodu sporządzenia ich niezgodnie z przepisami” – twierdzi Michał Pyrzyk.

Mimo braku ustawowego obowiązku burmistrz zwrócił się do kierownika MZWiK o uzupełnienie braków formalnych i wyjaśnienie powstałych na etapie wstępnej analizy wątpliwości. 16 grudnia uzyskano odpowiedź, do której dołączono sprawozdania finansowe za 2008 rok, jednakże nie przedłożono aktualnego wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Dlatego na ostatniej tegorocznej sesji nie uchwalono podwyżek wody i ścieków. Kierownik Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyznał, że w regulaminie jest taki punkt, który nakłada na nich obowiązek opracowania wieloletniego planu rozwoju i modernizacji:

,,Jesteśmy w trakcie przygotowywania planu i niebawem przedłożymy go burmistrzowi. Myślę, że spowoduje to trzymiesięczne przesunięcie w zatwierdzeniu podwyżek cen wody i ścieków. Najprawdopodobniej nowe stawki wejdą w życie z początkiem maja” – mówi Jerzy Hawryluk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *