Dokumenty KRS przez Internet

22 stycznia, 2010

Już niebawem dokumenty Krajowego Rejestru Sądowego będą dostępne przez Internet. Stanie się tak dzięki nowelizacji ustawy o KRS, nad której założeniami pracował rząd na swoim ostatnim posiedzeniu. Nowe przepisy znacznie ułatwią postępowania sądowe i administracyjne.

Będą też korzystne dla osób korzystających z danych wpisanych do rejestru. Dzięki zmianom w prawie, dokumenty KRS w wersji elektronicznej będą miały moc dokumentów urzędowych, czyli taką, jaką mają dokumenty w postaci „papierowej”. Dostęp do informacji KRS, a także dostęp do dokumentów, będzie możliwy przez Internet.

Nadanie dokumentom „elektronicznym” ważności dokumentów urzędowych będzie możliwe dzięki wyposażeniu ich w szczególne znaczniki, które umożliwią weryfikację danych uzyskanych tą drogą. Będzie temu służyć nie tylko specjalna szata graficzna, ale również odpowiedni kod cyfrowo- literowy, będący unikalnym identyfikatorem takiego dokumentu.

Zakłada się, że poświadczenie będzie mogło mieć formę nadruku (w nagłówku) np. o treści „Poświadcza się, że dokument ten jest zgodny z oryginałem znajdującym się w aktach rejestrowych KRS”.Dostęp do wszystkich aktualnych danych wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym również do rejestru dłużników niewypłacalnych (RDN), ma być powszechny i bezpłatny.

Zakłada się dwa warianty dostępu elektronicznego – przez stronę internetową oraz poprzez złożenie drogą elektroniczną wniosku o odpis w postaci elektronicznej, jak dotychczas. Szczegóły dotyczące dostępu będą określone w znowelizowanym rozporządzeniu ministra sprawiedliwości.

Kolejną ważną propozycją jest zmiana sposobu rejestracji numeru identyfikacji podatkowej (NIP), który będzie wpisywany do rejestru przedsiębiorców „z urzędu”, bezpośrednio po uzyskaniu przez sąd rejestrowy informacji o jego nadaniu przez urząd skarbowy. Zakłada się, że wpis nie będzie podlegał opłacie sądowej oraz ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Zdejmie to z przedsiębiorców obowiązek składania do KRS dodatkowego wniosku o wpis NIP. Takie rozwiązanie, skracające czas załatwienia sprawy, jest zgodne z oczekiwaniami środowiska przedsiębiorców. Zaproponowano ponadto, by do rejestru wpisywany był adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej, o ile przedsiębiorca takie adresy posiada.

Ich ujawnianie będzie dokonywane wyłącznie za zgodą zainteresowanego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *