Gmina kontra wojsko

13 sierpnia, 2010

Powidzki samorząd wystąpił do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o skomunalizowanie nieruchomości w Przybrodzinie.
Gmina otrzymała decyzję pozytywną, a więc przyznano jej prawo własności. Jednak po pewnym czasie Wojewoda Wielkopolski poinformował Urząd Gminy o wszczęciu przez niego postępowania wyjaśniającego kwestię własności tej nieruchomości.

Swoje postanowienie argumentował złożeniem wniosku przez dowódcę jednostki w Powidzu, którego zdaniem nieruchomość tą na własność powinno otrzymać właśnie wojsko.

W związku z tym odbyła się rozprawa administracyjna. Organ prowadzący stwierdził, że strony (gmina Powidz i wojsko) mają dwa miesiące na zajęcie stanowiska. Podczas rozprawy padła między innymi propozycja, by wydzielić grunt pod hangarem i przekazać stronie wojskowej.

„Uważam, że decyzja przyznająca własność gminie jest prawomocna i nieruchomość ta powinna pozostać we władaniu gminy” – podkreślił Ryszard Grześkowiak – wójt gminy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *