Nasze 10-lecie

18 grudnia, 2009

Czesław Dykszak

Głosem Lewicy
To mądrość ówczesnych działaczy o lewicowych poglądach z różnych organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz naszej poprzedniczki SdRP doprowadziła do powołania w 1999 roku Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pamiętamy wszyscy po reformie administracyjnej pierwsze wybory samorządowe do Rady powiatowej i do Sejmiku Wojewódzkiego.

To właśnie Lewica wespół z ludowcami tworzyła województwo wielkopolskie w jego obecnych granicach od podstaw organizowaliśmy Urząd Marszałkowski ze Stefanem Mikołajczakiem na czele. To właśnie Lewica w powiecie słupeckim wygrała wybory do Rady Powiatu mając 10 radnych (na 25 ogółem) i wspólnie z PSL (7 radnych) tworzyliśmy zręby funkcjonowania powiatu słupeckiego. Nasi przedstawiciele zasiadali w gremiach kierowniczych samorządu powiatowego z Czesławem Dykszakiem jako przewodniczącym Rady i Kazimierzem Kazimierczakiem jako wice starostą słupeckim.

To właśnie Lewica wygrała wybory do Rady Miasta Słupca zdobywając 19 z 22 mandatów. Ewenement na skalę krajową. Nasz lider Jerzy Mikołajewski został wybrany burmistrzem Słupcy. Patrząc z perspektywy czasu był on jednym z najlepszych włodarzy miasta. Zrealizowano w tym czasie wiele dużych inwestycji, miasto piękniało i następował jego rozwój. Duży udział w tych przemianach mieli: wice burmistrz Marcin Dranikowski oraz sekretarz Urzędu Miasta Jarosława Kobos.

To na nich spoczywała odpowiedzialność za bieżące funkcjonowanie Urzędu. To oni tworzyli podwaliny dla dzisiejszych rządzących mając o połowę etatów administracyjnych mniej w porównaniu z dniem dzisiejszym. Pełnomocnikami do tworzenia SLD w powiecie słupeckim byli J. Mikołajewski i Cz. Dykszak. Powstały gminne koła, wybrano Radę Powiatową SLD z przewodniczącym kol. J. Mikołajewskim na czele.

W kolejnych latach przewodniczącym Rady Powiatowej SLD był Czesław Dykszak, a obecnie funkcję sprawuje Tomasz Niemier – nauczyciel, a jednocześnie rolnik z Kopojna gmina Zagórów. To w czasie naszej kadencji przeprowadzone zostało referendum akcesyjne do Unii Europejskiej. To właśnie SLD jako partia rządząca przyjęła na siebie największy ciężar promowania integracji europejskiej – nam się to udało.

Pamiętacie festyn Unia w Unii Europejskiej? Pamiętacie? To rząd Leszka Millera wprowadzał Polskę do zjednoczonej Europy. Pamiętacie dziurę budżetową Bauca (80 – 90 mld złotych), jaką rząd Lewicowy przejął od AWS-u? Jakie wtedy były cięcia finansowe w polityce socjalnej państwa a dochód narodowy w czasie rządów Lewicy wzrósł 5 krotnie w porównaniu do tego, co przejęliśmy w spadku po AWS-ie po Buzku i Krzaklewskim.

Społeczeństwo negatywnie oceniło odbieranie lub ograniczenia świadczeń, zmiany w prawie pracy niedostateczne środki na pomoc społeczną. Działalność kierownictwa SLD w owym czasie nie wpływała motywująco na członków Partii. Krytykowano odejście od realizacji lewicowego programu wyborczego brak równych szans rozwojowych, krytycznie oceniano styl sprawowania władzy. Dużym osłabieniem była niezgoda ze statutem weryfikacja członków SLD.

Kolejny cios to rozłam w 2004 roku wywołany wielkimi ambicjami Marka Borowskiego. Dotknęła? to również naszych szeregów i część kolegów odeszła wraz z J. Mikołajewskim do Socjaldemokracji Polskiej. Mimo tych wszystkich zawirowań wzlotów i upadków jesteśmy na scenie politycznej kraju, województwa i powiatu.

Mamy w naszym okręgu wyborczym dwóch posłów do parlamentu krajowego (T. Tomaszewski, E. Streker-Dembińska) mamy posła do Parlamentu Europejskiego Marka Siwca. Mamy radnych do Sejmiku Wielkopolskiego (7 osób) mamy radnych rad do gmin i rady powiatu.

Mamy wójta gminy Słupca Grażynę Kazuś jedyną kobietę na tym stanowisku w powiecie, i moim zdaniem to najlepszy gospodarz gminy spośród wszystkich wójtów powiatu słupeckiego. Mamy też głębokie przekonanie, że w następnych wyborach samorządowych podwoimy nasze Lewicowe przedstawicielstwo we wszystkich organach władzy samorządowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *