Po latach powalczą o tytuł

30 marca, 2011

Laur zamiast tytułu Przedsiębiorcy
„Słupecki Laur Gospodarczy 2010” – o zdobycie takiego, prestiżowego tytułu powalczyć mogą przedsiębiorcy Powiatu Słupeckiego. Jest to powrót do idei konkursu Słupecki Przedsiębiorca Roku, który cztery lata temu został zaniechany.

Słupecki Laur Gospodarczy 2010
Słupecki Laur Gospodarczy 2010

Starosta Słupecki powrócił do idei organizowania w powiecie słupeckim konkursu gospodarczego. Nie będzie to jednak konkurs Słupecki Przedsiębiorca Roku, ale podobny konkurs o „Słupecki Laur Gospodarczy 2010”. Jego celem jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

Konkurs odbywa się pod patronatem prezesa Stowarzyszenia im. E. Kwiatkowskiego, posła Eugeniusza Grzeszczaka, inicjatora konkursu „Słupecki Przedsiębiorca Roku” w latach 2000-2006. Do udziału w konkursie podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiego można zgłaszać do 31 marca na karcie zgłoszeniowej dostępnej w Gazecie Słupeckiej, w Wydziale Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy oraz na stronach internetowych: www.powiat-slupca.pl, www.gazetaslupecka. pl, www.eslupca.tv, www.slupca.planeta.fm.

Zgłoszenia dostarczyć należy do Wydziału Strategii Rozwoju i Promocji do 31 marca drogą elektroniczną: e-mail: promocja@ powiat-slupca.pl lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 20, 62-400 Słupca, z dopiskiem „Słupecki Laur Gospodarczy”.

REGULAMIN
I. Cel konkursu
Celem konkursu jest promocja najlepszych przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Powiatu Słupeckiego w danym roku, wyróżniających się pod względem osiągnięć, oryginalności, a także jakości usług i produktów.

II. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Starosta Słupecki. Konkurs odbywa się pod patronatem prezesa Stowarzyszenia im. Eugeniusza Kwiatkowskiego.

III. Kryteria konkursowe
– W konkursie mogą uczestniczyć podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Powiatu Słupeckiego. – „Słupecki Laur Gospodarczy”, otrzymuje firma z terenu Powiatu Słupeckiego najbardziej aktywna i dynamicznie rozwijająca się w danym roku. – Laureatom konkursu przysługuje prawo ponownego uczestnictwa z upływem 4 lat, licząc od dnia zdobycia Słupeckiego Lauru Gospodarczego.

IV. Kapituła konkursu
Kapitułę konkursu powołuje Starosta Słupecki.

V. Prawo zgłaszania kandydatów
Do udziału w konkursie na pobranych ze strony internetowej www.powiat-slupca.pl lub dostępnym w biurze konkursu kartach zgłoszeniowych mają prawo zgłaszać: Wójtowie, Burmistrzowie Miast i Gmin, Podmioty gospodarcze z terenu Powiatu Słupeckiego, Czytelnicy „Gazety Słupeckiej”, Widzowie TV Słupca, Słuchacze Radia Planeta Fm., Internauci stron: www.powiat-slupca.pl, www.gazetaslupecka.pl, www.eslupca.tv, www.slupca.planeta.fm, Stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i rolnicze

VI. Terminy zgłoszeń
Corocznie terminy: zgłoszeń, posiedzeń kapituły oraz uroczystej gali ogłaszać będzie Starosta Słupecki za pośrednictwem patronów medialnych konkursu.

VII. Biuro organizacji konkursu
Obsługę konkursu prowadzi Wydział Strategii Rozwoju i Promocji Starostwa Powiatowego w Słupcy, ul. Poznańska 20, pokój 30, tel. (63) 275 86 11, fax. (63) 275 86 69, e-mail: promocja@ powiat-slupca.pl

VIII. Patronat medialny
„Gazeta Słupecka”, TV Słupca, Radio Planeta Fm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *