Powiat sprzeda Tor Piotrowice!

2 lutego, 2011
Po latach przepychanek między władzami a opozycją wydaje się, że niebawem historia Toru Piotrowice znajdzie swój finał
Po latach przepychanek między władzami a opozycją wydaje się, że niebawem historia Toru Piotrowice znajdzie swój finał

Po decyzji Regionalnej Izby Obrachunkowej budżet powiatu będzie inny niż zakładano
Komisje stałe Rady Powiatu Słupeckiego opiniowały budżet na 2011 rok. Zanim jednak zaczęto omawiać projekt budżetu radni zapoznali się z wieloletnią prognozą finansową dla powiatu słupeckiego. Po opinii RIO wyszło, że trzeba zmienić tegoroczne plany inwestycyjne, by w 2014 roku nie okazało się, że powiat stracił płynność finansową. Władze powiatu zareagowały natychmiast i postanowiły zrobić inwentaryzację majątku powiatu oraz sporządziły listę nieruchomości na sprzedaż. Na liście znalazł się m.in. kontrowersyjny Tor Piotrowice.

WYJAŚNIENIA SKARBNIKA
Skarbnik powiatu słupeckiego Józef Wziętek złożył informację o wieloletniej prognozie finansowej dla powiatu, która obejmuje lata 2011 – 2025. Wzięło się to stąd, że do 2025 roku powiat słupecki będzie spłacał kredyty zaciągnięte na inwestycje. Z wieloletniej prognozy finansowej wynika, iż samorząd powiatowy w latach 2011 – 2013 nie spełnia wskaźnika spłaty długu, który wynika z tego, że relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów jest wyższa od maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty.

Przekładając to na prosty język „Jeżeli w tym roku nie wprowadzimy niezbędnych oszczędności zamkniemy sobie drogę do inwestowania w następnych latach” – mówi starosta Mariusz Roga.

PRAWIE DWA MILIONY MNIEJ NA INWESTYCJE
Tak więc w 2011 roku trzeba ograniczyć wydatki o 1 800 000 zł. „Z ciężkim sercem, ale po rozmowach z burmistrzem Słupcy w tym roku powiat przeznaczy na budowę krytej pływalni milion złotych, zamiast obiecanych dwóch. Nie oznacza to jednak, że chcemy mniej dołożyć do basenu. Inwestycja ta jest przewidziana na trzy lata, więc do 2013 wywiążemy się ze wszystkich zobowiązań. Będziemy też wspierać miasto w rozmowach z innymi samorządami, które mogłyby wesprzeć tę budowę. Rozważamy tez zwiększenie kwoty jaka musimy pozyskać z zewnątrz.” – mówi starosta Mariusz Roga.

Druga inwestycja, która pierwotnie była planowana a nie doczeka się realizacji to remont mostu w ciągu drogi powiatowej: „Do tej pory było tak, że rocznie robiliśmy remont jednego mostu. Samorządy jednak deklarowały partycypację w tym przedsięwzięciu. Z uwagi na listopadowo – grudniowe wybory samorządowe nikt z wójtów nie zdecydował się na taką deklarację, nie znając wyniku wyborów. Musieliśmy więc zrezygnować z tej inwestycji i odłożyć ją na rok przyszły”- tłumaczy starosta.

Inne inwestycje znalazły się w budżecie zgodnie z pierwotnymi planami. Powiat wyda więc ponad 7 milionów na przebudowę drogi Giewartów – Ostrowite oraz 8 i pół miliona na budowę ulicy Kopernika w Słupcy. Milion złotych przekazany będzie na budowę krytej pływalni. Zabezpieczono też środki na przebudowę drogi Wólka Orchowska – Orchowo, gdyby okazało się że inwestycja ta została zakwalifikowana do realizacji w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym. Wszystko na się wyjaśnić do końca lutego. Wniosek na tę inwestycję, zdaniem powiatu został przygotowany bardzo dobrze, ale nie przyznano nam za niego tyle punków, ile byśmy sobie życzyli.

„Decyzja WRPO została oprotestowana i czekamy na rozstrzygnięcie” – mówi Mariusz Roga.

MAJĄTEK NA SPRZEDAŻ
By poprawić finanse powiatu słupeckiego zarząd przygotował listę nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.

„Myślimy, by zbyć część majątku a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczyć na inwestycje. Pomoże to nam zachować boom inwestycyjny w latach 2011 – 2013, a więc w okresie bardzo trudnym dla finansów powiatu słupeckiego” – mówi starosta Mariusz Roga.

Wśród nieruchomości, które powiat chciałby sprzedać znajduje się m.in. kontrowersyjny Tor Piotrowice, a więc teren, którym do niedawna administrowała Unia Słupczan. Niemal całą poprzednią kadencję samorządów opozycja (Jerzy Mikołajewski) domagała się sprzedaży tego atrakcyjnego terenu. Teraz gdy powiat ma kłopoty finansowe postanowiono zbyć ten teren.

„Z planu geodezyjnego tego terenu wychodzi, że są to dwie działki o obszarze około hektara ziemi” – mówi starosta.

Zdaniem starosty kolejne atrakcyjne tereny, które powiat chciałby zbyć to działka w Kosewie (od drogi do ośrodka Horn), oraz kopalnia kruszywa.

„Powiatowy Zarząd Dróg musi kupować kruszywo, ponieważ nie mamy licencji na jego wydobywanie, myślimy więc, że lepiej sprzedać ten teren komuś, kto taką licencję posiada” – twierdzi Mariusz Roga.

Władze powiatu chcą także zrobić inwentaryzację terenów należących do tej pory do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Strzałkowie. Szkoła ta, będąc placówką rolniczą posiadała tereny pod hodowlę zwierząt i uprawę. Teraz takie tereny nie będą jej już potrzebne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *