Prywatyzacja pracownicza wsparciem dla aktywnego społeczeństwa

6 listopada, 2009

Eugeniusz-GrzeszczakWsparcie aktywności pracowników, zwiększenie zainteresowania samorządu terytorialnego udziałem w prywatyzacji oraz upowszechnienie własności obywatelskiej to najważniejsze założenia programu „Wspieranie prywatyzacji poprzez udzielanie poręczeń spółkom z udziałem pracowników i jednostek samorządu terytorialnego”.

Przygotowany w Ministerstwie Gospodarki program, Rada Ministrów przyjęła w ubiegłym tygodniu. Dokument dotyczy wsparcia prywatyzacji poprzez udzielanie gwarancji i poręczeń spółkom aktywności obywatelskiej, tj. spółkom z udziałem m.in. pracowników i jednostek samorządu terytorialnego. Poręczenia mają być udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt ma być udzielany przez banki komercyjne.

Rząd chce wesprzeć inicjatywy pracownicze w procesach prywatyzacyjnych i upadłościowych. Chodzi także o zwiększenie zainteresowania jednostek samorządu terytorialnego udziałem w procesach prywatyzacyjnych. Upowszechniana ma być ponadto własność obywatelska i aktywne uczestnictwo w życiu gospodarczym. Poręczenia będą udzielane na zasadach rynkowych, a kredyt zostanie przyznany przez banki komercyjne. Poręczenia będą stosowane do czasu zakończenia procesów prywatyzacyjnych w Polsce.

Prywatyzacja pracownicza i akcjonariat pracowniczy są rozwiązaniami powszechnie stosowanymi w krajach europejskich, w niektórych z nich akcjonariat pracowniczy zajmuje znaczące miejsce w polityce gospodarczej. Rząd polski również docenia te rozwiązania i proponuje nabywanie podmiotów pozostających obecnie w nadzorze właścicielskim Skarbu Państwa. W ten sposób zwiększy się poczucie odpowiedzialności społeczności lokalnych za nabywane przedsiębiorstwa, co w efekcie przełoży się na intensywniejszy rozwój gospodarczy danego miasta czy regionu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *