Rada Gminy Słupca rozpoczęła pracę

14 grudnia, 2010
Rada Gminy Słupca kadencji 2010-2014. Od lewej stoją: Ireneusz Bodyjański, Bogdan Kukulski, Katarzyna Błaszczyk, Daniela Rutkowska, Sławomir Zaradzki, Stanisława Banaszak, wójt Grażyna Kazuś, Henryka Bengier, Jerzy Kopczyński, Sławomir Wesołek, Anna Kusiołek, Janusz Jaszczak, Małgorzata Tylman, Józef Cybulski, Teresa Maniak, Joanna Przybylska
Rada Gminy Słupca kadencji 2010-2014. Od lewej stoją: Ireneusz Bodyjański, Bogdan Kukulski, Katarzyna Błaszczyk, Daniela Rutkowska, Sławomir Zaradzki, Stanisława Banaszak, wójt Grażyna Kazuś, Henryka Bengier, Jerzy Kopczyński, Sławomir Wesołek, Anna Kusiołek, Janusz Jaszczak, Małgorzata Tylman, Józef Cybulski, Teresa Maniak, Joanna Przybylska

Nowi radni i wójt złożyli ślubowanie – Tak mi dopomóż Bóg!
Nowa Rada Gminy Słupca zainaugurowała kadencję 2010-2014 Mszą Świętą w kościele św. Leonarda (02.12). Radni oraz wójt złożyli uroczyste ślubowanie, wybrano przewodniczącego Rady Gminy, powołano komisje stałe, a także dało się zauważyć podział Rady – radni reprezentujący PSL poinformowali o zawiązaniu Klubu Radnych Gminnych.
Wójt, Rada Gminy i wszyscy pracownicy Urzędu Gminy zostali powierzeni opiece Jezusa z Cudownego Krzyża i Matce Bożej podczas Mszy Świętej sprawowanej w intencji pomyślności rozpoczynającej się kadencji nowej Rady Gminy Słupca. Ks. Rafał Wnuk życzył nowej Radzie i władzom Gminy, u progu nowego Roku Liturgicznego, dobrych wyborów, udanej współpracy, słońca z promieniem dobrych uczynków dla wspólnego dobra wszystkich mieszkańców Gminy Słupca. Po zakończonej modlitwie uczestnicy Liturgii udali się na obrady I Sesji Rady Gminy Słupca.

Obrady, do momentu wyboru nowego Przewodniczącego Rady Gminy, prowadziła seniorka wśród radnych Daniela Rutkowska, która w minionej kadencji pełniła funkcję przewodniczącej rady. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Donata Brukarz, zgodnie z ordynacją wyborczą, wręczyła radnym i wójtowi zaświadczenia. Odśpiewano Hymn Narodowy i radni złożyli uroczyste ślubowanie. Listę radnych zwyczajowo odczytał najmłodszy radny, którym w gronie radnych gminny jest 26-letnia Katarzyna Błaszczyk.

Jedynym kandydatem do funkcji przewodniczącego Rady Gminy był Jerzy Kopczyński, który w tajnym głosowaniu został wybrany bezwzględną większością głosów 10 “za” i 5 “przeciw”. Nowy przewodniczący rozpoczął prowadzenie dalszej części obrad I Sesji Rady Gminy Słupca. Jerzy Kopczyński podziękował za wybór i zaufanie; zapewnił o chęci współpracy z wszystkimi radnymi, władzami gminy i kierownikami podległych placówek. Nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem wszystkich wyborów czuwała Komisja Skrutacyjna w składzie: Józef Cybulski – przewodniczący oraz Małgorzata Tylman i Teresa Maniak. Radni reprezentujący PSL zawiązali Klub Radnych Gminnych o czym poinformowali stosownym pismem.

W skład Klubu weszli: Teresa Maniak, Sławomir Zaradzki, Sławomir Wesołek, Ireneusz Bodyjański, Joanna Przybylska i Anna Kusiołek, która została przewodniczącą Klubu. W dalszej kolejności dokonano wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy. Pierwszymi kandydatami byli: Daniela Rutkowska i Ireneusz Bodyjański. W pierwszym głosowaniu żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów (7:6; 2 głosy nieważne), dlatego też wybory powtórzono.

W drugim głosowaniu większe poparcie uzyskała Daniela Rutkowska – 8 głosów, natomiast na Ireneusza Bodyjańskiego zagłosowało 6 radnych; 1 głos oddano nieważny. Tym samym Daniela Rutkowska została I wiceprzewodniczącą Rady Gminy Słupca. II wiceprzewodniczącym Rady Gminy Słupca wybrano Janusza Jaszczaka – 8 głosów poparcia; kontrkandydatka Anna Kusiołek otrzymała 6 głosów – 1 głos oddano nieważny.

W skład komisji stałych weszli: Komisja Rewizyjna – Przewodniczący Bogdan Kukulski – 15 głosów poparcia, Sławomir Wesołek (15 głosów), Józef Cybulski (10 głosów), Katarzyna Błaszczyk (9 głosów), Ireneusz Bodyjański (9 głosów). Sławomir Zaradzki otrzymał 7 głosów poparcia i nie wszedł w skład Komisji Rewizyjnej; Komisja Budżetu i Finansów oraz Rolnictwa – Przewodnicząca Henryka Bengier, Stanisława Banaszak, Ireneusz Bodyjański, Józef Cybulski, Janusz Jaszczak, Daniela Rutkowska i Małgorzata Tylman; Komisja Oświaty, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego – Przewodnicząca Katarzyna Błaszczyk (9 głosów za), Joanna Przybylska (6 głosów za), Bogdan Kukulski, Anna Kusiołek, Teresa Maniak, Sławomir Wesołek i Sławomir Zaradzki.

W części roboczej sesji radny Bogdan Kukulski pytał, czy Gmina podjęła już decyzję dotyczącą lokalizacji fermy elektrowni wiatrowych. W odpowiedzi usłyszał, że gmina nie przystąpiła jeszcze do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Stosowne obwieszczenie jest wywieszone w Urzędzie Gminy. 29 października 2010r. rada podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w miejscowościach Cienin Zaborny, Kowalewo Opactwo, Kowalewo Sołectwo, Pokoje, Wierzbocice, których strefy oddziaływania obejmują również miejscowości Żelazków, Rozalin i Pępocin.

Zainteresowani mogli składać pisemne wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego, w terminie do dnia 30 listopada 2010r. Sołtys Kazimierz Kruszyński, w imieniu wszystkich sołtysów gratulował radnym uzyskanych mandatów i wyraził nadzieję na dobrą, szeroko rozumianą, współpracę, mimo zaistniałego i podkreślonego podziału politycznego, który nie powinien jednak negatywnie wpływać na relacje między radnymi. Karol Kujawa dziękował mieszkańcom za oddane głosy, dzięki którym otrzymał mandat radnego wojewódzkiego. W kilku słowach przedstawił relację z I Sesji Rady Województwa Wielkopolskiego, która odbyła się 1 grudnia.

Sejmik Wojewódzki gromadzi 39 radnych; koalicję stworzyło PO 17 radnych i PSL 5 radnych; SLD wprowadziło 10 radnych, a PiS – 7. Marszałkiem Województwa Wielkopolskie wybrano ponownie Marka Woźniaka. Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kopczyński zwołał II Sesję Rady Gminy, podczas której wójt Grażyna Kazuś złożyła uroczyste ślubowanie – Obejmując urząd wójta Gminy Słupca uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Gminy Słupca. Tak mi dopomóż Bóg.

Wójt Kazuś odebrała szereg gratulacji i życzeń, dziękowała mieszkańcom za zaufanie, zachęcała do konstruktywnej i zgodnej pracy. Gratulujemy nowej Radzie, Przewodniczącym i Wójtowi, życząc udanej i kadencji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *