Rada Miejska uchwala

15 stycznia, 2010

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowano wiele nowych uchwał, które wchodzą w życiu z dniem ich zatwierdzenia. Wszystkie uchwały przeszłyjednogłośnie. 13 obecnych rajców prawie nie zabierało głosu w tych sprawach.

POMOC DLA KONINA
Rada Miejska w Golinie udziela pomocy finansowej w wysokości 3000 złotych miastu Konin na utrzymanie Izby Wytrzeźwień. Jest to działanie uzasadnione, z uwagi na pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Koninie.

Powiat koniński otrzymał 4626 złotych na realizowanie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz Gminy Golina przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, będący działem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Rada przeznaczyła również 100 tysięcy złotych na współfinansowanie remontu dróg powiatowych leżących na terenie gminy Golina.

WYSOKOŚĆ INKASA
Rada określiła również dzienne stawki opłaty targowej obowiązującej na targowiskach gminy. Przy sprzedaży zwierząt wysokość opłat zależeć będzie od ilości wystawionych sztuk: konie – 20 zł, krowy – 10 zł, jałowizna, owce i kozy – 5 zł, źrebięta i cielęta – 10 zł, prosięta i warchlaki – 2 zł, tuczniki –3 zł. Przy sprzedaży żywego drobiu, królików, nutrii i innych zwierząt futerkowych do 20 sztuk – 4 złote, powyżej 20 sztuk 8 złotych.

Przy sprzedaży na targowisku nieprzetworzonych produktów rolnych, ogrodniczych i sadowniczych – 10 złotych. Za sprzedaż artykułów przemysłowych, rzemieślniczych i spożywczych przetworzonych – 25 złotych. Przy sprzedaży na zieleniaku i handlu ulicznym 6 i 12 złotych. Za sprzedaż produktów mieszczących się w jednym koszyku, wiadrze, skrzynce czy torbie – 3 złote.

Na targowisku gminnym opłatę pobiera ZGKiM w Golinie. Opłatę targową za prowadzenie sprzedaży na zieleniaku, oraz w innych miejscach pobiera Andrzej Juszczak. Wysokość wynagrodzenia za inkaso wynosi 20 procent od zainkasowanych kwot.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *