Rozmowa z Agnieszką Czerniak, Sołtysem sołectwa Kopojno, Miasto i Gmina Zagórów

7 grudnia, 2023

Powstanie Wsi.

Wioska powstała w dolinie nadwarciańskiej w 13 wieku jako wieś Kopojno.

Od kiedy jest Pani Sołtysem Kopojna?

Zostałam wybrana w 2019 roku, Sołtysem jestem pierwszą kadencję, która kończy się w 2024 roku. Do sołectwa należą; Kopojno, Kopojno Parcele, Chruściki i Tarszewo, liczące łącznie 507 mieszkańców.

Coś o sobie i rodzinie.

Jestem mężatką, mąż Zbigniew , mam troje dzieci: dwóch synów i córkę. Pochodzę z Konina, po zawarciu związku małżeńskiego 1990 roku przeprowadziłam się do Kopojna, to już 33 lata. Pracowałam w sklepie spożywczym w naszej wsi 17 lat, a następnie podjęłam pracę w Urzędzie Pocztowym w Zagórowie, gdzie pracuję do dziś. Jestem Radną Rady Miejskiej Zagórowa.

Zaangażowanie społeczne na rzecz Wsi.

Sala OSP i dobra współpraca ze strażakami pozwala nam realizować nasze potrzeby społeczne. Kiedy zostałam Sołtysem, pomyślałam sobie o reaktywacji KGW, wieś odżyła. Obecnie koło liczy 27 członków w tym czterech mężczyzn. Nasza działalność opiera się na; organizowaniu nauki gotowania i pieczenia różnych ciast, integracji poprzez organizowanie różnych imprez kulturalnych, takich jak: powitanie lata, dzień dziecka, wspólne biesiadowanie przy grillu, uczestnictwo w dożynkach z podziękowaniem za urodzaj płodów rolnych, owoców i warzyw. Aktywnie bierzemy udział w „Turniejach Wsi” odbywających się w naszej gminie. Organizujemy spotkania z seniorami przy obfitym stole i wspomnieniami ich przeszłości. Bardzo dobra współpraca z Radą Sołecką. Wspólnie z Radą Sołecką oraz KGW i przy wsparciu chętnych darczyńców przygotowujemy paczki na święta Bożego Narodzenia dla dzieci z naszego sołectwa.

Inwestycje przeszłości i teraźniejszości.

Po zamknięciu Szkoły Podstawowej w 2012r. budynek stał pusty. Przez kilka lat władze Gminy Zagórów poszukiwały inwestorów na zagospodarowanie budynku. W 2021r. nastąpiło przekształcenie w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Kopojnie, pierwsze w Wielkopolsce a trzecie w Polsce, schronienie znalazło w nim 14 podopiecznych mieszkających na stałe i 10 osób dowożonych na pobyt dzienny. Odcinek drogowy wewnętrznej części wsi, liczący ok. 600 m, finansowany ze środków miasta i gminy Zagórów jest w trakcie budowy. Siłownia ogólnodostępna dla mieszkańców przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym, za darmo. Piękna Kaplica pod wezwaniem św. Floriana, służy mieszkańcom do uczestnictwa w nabożeństwach w niedzielę i święta, sprawowanych przez duchownych z Zagórowa. Nadwarciański Park Krajobrazowy z programu „ Natura 2000” , w skład którego wchodzi; Czarna strugarzeczka z dopływem do Warty, Łęg zboczowy, który jest pod ochroną, łąki i pastwiska, ptactwo wodne w tym duża ilość bocianów i płazów na terenach bagnistych i niewielkich oczek wodnych powstałych z nadmiaru wody z rzeki Warta. Plac zabaw dla dzieci, boisko sportowe. Obok COM znajduje się wiata grillowa do biesiadowania dla wszystkich mieszkańców w celu integracji społeczności pokoleniowej z nawiązaniem więzi rodzinnych i sąsiedzkich. Mamy też duże gospodarstwa rolne, z produkcją trzody chlewnej, wypasem krów i cieląt oraz gęsi. Jesteśmy też producentami zbóż i innych płodów rolnych. Sołectwo ma znaczącą ilość działalności gospodarczej, takich jak; usługi budowlano – remontowe, mechanikę samochodową, ogrodnictwo, handel artykułami spożywczo – przemysłowymi i drobne usługi. Wieś pięknieje poprzez budowę nowych domów. Mieszkańcy dbają o swoje gospodarstwa, pielęgnują swoje ogrody. Na terenie Sołectwa znajduje się Zabytkowy Zespół Pałacowy, który obecnie znajduje się w rękach prywatnych właścicieli. Najbardziej potrzebny obecnie jest chodnik przy drodze powiatowej przechodzącej przez Wieś w kierunku Konina. Mamy nadzieję również na wybudowanie w naszym Sołectwie kanalizacji.

Współpraca z władzami miasta i gminy Zagórów.

Pan burmistrz Roman Kulterman jest dobrym gospodarzem. Godzi interesy mieszkańców miasta i mieszkańców terenu wiejskiego gminy. Nasze dzieci dojeżdżają do Szkoły Podstawowej i Średniej w Zagórowie oraz Słupcy i Koninie, a przedszkolaków dowożą rodzice po drodze do pracy w Zagórowie i okolicy. Rada miasta i gminy Zagórów z przewodniczącym panem Ryszardem Sikorskim, przywiązują dużą wagę do planowania inwestycji na rzecz społeczności lokalnej, aby podejmować uchwały zgodne z potrzebami mieszkańców.

Dziękuję Pani za poświęcony czas dla Redakcji Gazety Słupeckiej.