Rozmowa z Bartoszem Piaseckim, sołtysem sołectwa Kornaty – Gmina Strzałkowo

7 grudnia, 2023

W okresie zaborów wioska była pod panowaniem Zaboru Pruskiego, gdzie po tym okresie został jeszcze jako zabytek kośćiół ewangelicki z 18- wieku. Później adoptowany na budynek szkolny. Obecnie służy jako budynek mieszkalny. Mieszkańcy Kornat brali udział w Powstaniu Wielkopolskim i w oddziałach Armii Krajowej w obronie niepodległości.

Od kiedy jest Pan sołtysem sołectwa Kornaty?

Sołtysem po raz pierwszy zostałem w 2015 roku jako jeden z najmłodszych w Wielkopolsce. Jak widać cieszyłem się dość dobrym zaufaniem tutejszej ludności, bo wybrano mnie na drugą kadencję w 2019 roku. Kolejne wybory odbędą się w 2024 roku. W skład sołectwa wchodzą: Kornaty, Kornaty Kolonia I, Kornaty Kolonia II, Podkornaty Huby. Sołectwo liczy obecnie około 300 mieszkańców.

Coś o sobie i rodzinie.

Mam wykształcenie wyższe- ukończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (dawniej Akademia Rolnicza). Prowadzę wraz z wspólnikiem działalność gospodarczą. W Kornatach mieszkam od 16 lat w zakupionym wtedy od straży niewielkim domku z działką, którego remont był dla mnie nielada wyzwaniem. Mam żonę Katarzynę, oraz trzy córki – Maję, Martynę i Marcelinę. Oprócz funkcji sołtysa pełnie również funkcje Naczelnika straży OSP

Zaangażowanie społeczne mieszkańców na rzecz sołectwa.

Naszym priorytetem był remont i modernizacja sali OSP na potrzeby mieszkańców i ludzi z zewnątrz, którzy chcieliby taką salę wynająć pod różne imprezy okolicznościowe (sala ta może pomieścić nawet ponad 200 osób) i obecnie jest reklamą wsi. Modernizacji udało się dokonać poprzez bardzo dobrą współpracą z tutejszymi władzami – wójtem Gminy Strzałkowo panem Dariuszem Grzywińskim, Panią Radną Beatą Zimniewicz ochotniczą strażą pożarną oraz Stowarzyszeniem Kobiet “Razem”.

Może krótko o Stowarzyszeniu….

Prężnie działające Stowarzyszenie Kobiet “Razem” liczy obecnie 27 pań z Kornat i okolic. Na czele, którego stoi prezes Beata Zimniewicz, zarazem radna Gminy Strzałkowo. Kobiety organizują głównie: Bale karnawałowe dla dzieci, Mikołajki (coroczne wyjazdy do kina), rajdy rowerowe, zbiórki charytatywne, Dzień Kobiet, uczestnictwo w Strzałkowskich Dniach Rodziny, pikniki rodzinne, przyjęcie z okazji Dnia Matki dla matek i dzieci z Ukrainy, wspólny posiłek (dania ukraińskie i polskie), wspólne biesiadowanie zabawy rozmowa. Z ostatnich wydarzeń to przygotowanie do 300 – lecia konsekracji kościoła w naszej parafii w Ostrowie Kościelnym, Gdzie to uroczystość po mszy odbyła się własnie na tutejszej sali. Przybyło ponad 200 mieszkańców z parafii. Planowany jest udział w pierwszym Jarmarku Bożonarodzeniowym w Strzałkowie.

Ochotnicza Straż Pożarna na czele którego stoi Prezes Andrzej Kasprzyk zarazem pełniący funkcje radnego Powiatu Słupeckiego. Do zadań druhów należy głównie; bezpieczeństwo przeciwpożarowe, uczestnictwo w obrzędach religijnych i Państwowych. Możemy się również pochwalic uczestnictwem naszej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z grupy dziewcząt w zawodach na szczeblu powiatowym gdzie zdobyły I miejsce i z wadowach na szczeblu wojewódzkim gdzie zajęły VIII miejsce Życie kulturalno-sportowe i różne imprezy wsi odbywają się na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej. Inwestycje w Sołectwie: Remont drogi w Podkornatach, Nowy odcinek drogi w Kolonii II, Nowy plac zabaw, Założenie lampy solarnej

Zadania przyszłościowe

Ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej – Strzałkowo – Kornaty – Ostrowo Kościelne. Remont drogi; Kornaty – Sierakowo

Współpraca z gminą i powiatem

Wójt gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński jest bardzo przychylny do naszych incjatyw społecznych. Jego duże wieloletnie doświadzcenie samorządowe i bliskość z mieszkańcami gminy na co dzień ma wpływ na równomierne rozdzielanie środków inwestycyjnych. Ogromne wsparcie mamy także ze strony z-cy wójta Pana Tomasza Gałana, który zawsze chętnie zaszczyca nas swoją obecnościa i darzy dobrym słowem. Zawsze pamięta o naszych Drogich Paniach, w dniu ich świeta, nie zapominając przy tym o skromnym kwiatku i życzeniach. Mając radnych z naszej Wsi w gminie i powiecie, mam na bieżąco informacje o poczynaniach inwestycyjnych.

Gospodarstwa rolne i działalność gospodarcza…

Mamy gospodarstwa produkcji trzody chlewnej, jedną duże fermę krów mlecznych oraz gospodarstwo zajmujące sie produkcją warzyw, sklep spożywczy i kilka własnych działaności.

Ma Pan jakieś marzenia.

Chciałbym aby moja współpraca z mieszkańcami przebiegała pomyślnie tak jak do tej pory, aby mieszkńcy wiedzieli, że z każdą sprawą mogą się do mnie zgłosić. Ja zawsze chętnie pomogę. Współpracuje ze strażą, radną, stowarzyszeniem, księdzem tutejszej parafii którzy wiedzą, że zawsze mogę na mnie liczyć. Chciałbym aby mieszkańcy w większej ilości uczestniczyli w naszych impezach. Żeby tworzyli większą wspólnotę. Zeby wiedzieli, że oprócz pracy,szkoły jest także czas na spotkanie rozmowę i zabawę z sąsiadami. Przykładem był liczny udział w mszy na 300-lecie istnienia kościoła. Wtedy przybyły całe rodziny, począwszy od dziadków, babci, córek, synów i wnucząt. Cieszył mnie bardzo taki widok- widziałem wtedy wspólnote i życzliwość mieszkańców wobec siebie. Dziękuje za rozmowę i życzę powodzenia i zadowolenia z pełenionej funkcji sołtysa.

Jerzy Mikołajewski