Słupecka woda plami!?

30 czerwca, 2011

List
Droga Redakcjo!
Podobno woda w naszym mieście, którą kupujemy od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji jest rewelacyjna i spełnia wszelkie, określone wymogami, standardy. Od jakiegoś czasu obserwujemy, że ubrania wyjmowane z pralki po wypraniu, mają plamy. Plamy, które nie chcą się usunąć po stosowaniu różnorodnych środków.

Zaniepokojona stanem mojego prania zmieniłam nawet pralkę, poprzednia miała już swoje lata, ale działała. Niestety nowy zakup nie spowodował braku plam w upranych ubraniach. Zapytałam sąsiadkę, czy ona także nie ma takich „przygód”. Okazało się, że kilka razy jej uprane pranie miało plamy niewiadomego pochodzenia. Inna sąsiadka powiedziała, że woda z pralki wylatuje w strasznych kolorach – odpływ z pralki ma do wanny, więc widzi, jak woda leci.

Za pośrednictwem Gazety Słupeckiej chciałabym, wraz sąsiadką, zapytać, czy jeszcze ktoś zaobserwował plamy na czystych, upranych rzeczach. Jeżeli tak jest, to prosimy o zamieszczanie komentarzy. Woda, której używamy do prania służy także, a może przede wszystkim do picia. Czy pijemy jakieś świństwa? Prosimy o publikację.

Mieszkanki os. Niepodległości

Odpowiedź

Do Redakcji Gazety Słupeckiej.
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy informuje, iż nie wpłynęła do nas żadna skarga dotycząca złej jakości wody, ani od bezpośredniego Odbiorcy ani od Spółdzielni Mieszkaniowej zarządzającej Osiedlem Niepodległości. Dostarczana przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy woda spełnia wszystkie wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez Iudzi(Dz. U. nr 61 poz. 417 z późn. zm.). Dnia 21.06.2011 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy wydał „Okresową ocenę o jakości wody”, w której stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Słupcy.

Miejski Zakład Wodociągów Kanalizacji w Słupcy prowadzi wewnętrzne badania jakości wody pod względem podstawowych parametrów fizykochemicznych dwa razy w ciągu tygodnia oraz cotygodniowo monitoruje obecność bakterii gr. Coli i ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C, aby wszyscy Odbiorcy otrzymywali wodę o możliwie najlepszych do uzyskania parametrach jakości. Nad jakością wody w Słupcy czuwa również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Słupcy, któremu okazujemy się co dwa tygodnie wynikami badań naszego laboratorium na poziomie technologicznym i raz w miesiącu wynikami badań z niezależnego laboratorium z odpowiednią akredytacją.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy podejmuje wszelkie czynności i dokłada wszelkich starań, aby Odbiorcy otrzymywali wodę o możliwie najwyższej do uzyskania w obecnych warunkach jakości, spełniających wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

MZWiK w Słupcy informuje, iż za stan instalacji wewnętrznej odpowiada administracja Spółdzielni Mieszkaniowej, jednakże prosimy o każdą informację o pogorszeniu się jakości wody pod nr tel. 601 648 555, (63) 275 17 60, (63) 274 39 35, aby w możliwie szybki sposób były przez nas podejmowane działania naprawcze.

Z poważaniem
Kierownik MZWiK Jerzy Hawryluk

  1. A może po prostu korzysta pani ze złego proszku lub płynu do płukania etc.? Proszę zainwestować w lepszy środek do prania, a nie siać panikę!

  2. Niestety nie jest to odosobniony przypadek. Pojawiają się zółto-rdzawe plamy, których niczym nie da się usunąć. Woda spełnia wszystkie normy, ale być może to efekt środków dodawanych do wody

  3. a może ekologiczne orzeszki do prania? Wodę w Słupcy można pić z kranu!! a jak komuś nie smakuje to niech spróbuje tą w Poznaniu- wtedy zobaczy co jest naprawdę dobre 🙂

  4. W ostatnim miesiącu na świeżo upranych ubraniach też zauważyłam dziwne plamy których wcale nie da się niczym usunąć………….

  5. przyczyn moze byc kilka sprzet (tu wchodza w gre praktycznie 2-3 firmy produkujace pralki) i plyn do plukania zalecem wlac bezposrednio do pralki a nie do dozownika (obstawiam pralke ladowana od gory )

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *