Sporny chodnik w Piotrowicach

27 lipca, 2010
Strażacy z Piotrowic otrzymali podziękowania od wójt Gminy Rzgów za pomoc dla powodzian. List z podziękowaniami odebrał Marek Walczak
Strażacy z Piotrowic otrzymali podziękowania od wójt Gminy Rzgów za pomoc dla powodzian. List z podziękowaniami odebrał Marek Walczak

Sesja Rady Gminy
W sali posiedzeń Urzędu Gminy Słupca, 30 czerwca, odbyła się XLIV sesja Rady Gminy. W porządku obrad znalazły się m.in.: ocena informacji analizy bezrobocia w Powiecie Słupeckim w 2009 r. oraz uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Piotrowice przy drodze powiatowej nr 3050P Słupca – Giewartów.

Tradycyjnie obrady sesji rozpoczęło sprawozdanie wójta Gminy Słupca z działalności międzysesyjnej. Wśród wielu wydarzeń, do tych najważniejszych zaliczyć należy spotkanie z projektantem w kwestii wykonania projektu na budowę hali sportowo-widowiskowej w Kowalewie Opactwie. Wykonawcą projektu będzie autor projektów hal w Strzałkowie i Zagórowie. 28 czerwca, podczas drugiego spotkania, obecni byli także branżowcy ds. ogrzewania i instalacji elektrycznej. W połowie lipca zostanie podpisana umowa i projektant przystąpi do pracy. Wójt Kazuś poinformowała także, iż 24 czerwca, miał odbyć się konkurs na dyrektora Przedszkola Gminnego w Wilcznej. Niestety konkursu nie rozstrzygnięto z powodu niespełnienia warunków przez kandydatów. Pisaliśmy o akcji strażaków z Piotrowic, którzy wyruszyli z pomocą dla powodzian w Sławsku. W związku z tym, na ręce wójt Grażyny Kazuś wpłynął list z podziękowaniami dla strażaków i mieszkańców Piotrowic od wójt Gminy Rzgów Marianny Matuszewskiej. List odebrał obecny na sesji Marek Walczak – prezes OSP Piotrowice, radny powiatowy.

Wójt przekazała także dresy dla MDP w Piotrowicach. Przeprowadzono przetarg na dowóz dzieci do szkół. Wpłynęła jedna oferta PPHU Tupalski. Dzienna trasa dowozu to ok. 680 km, a cena oferty za 1 km wynosi 3,75 zł brutto. Jednym z pierwszych punktów obrad gminnej sesji była ocena informacji analizy bezrobocia w Powiecie Słupeckim w 2009 r. Na posiedzenie przybył dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Mirosław Chudziński wraz z Izabellą Andrzejewską – specjalistą ds. szkoleń. Radni zapoznali się z informacją. Radny Bogdan Kukulski pytał o problem bezrobocia wśród młodych ludzi, absolwentów szkół średnich i zawodowych. Poruszył problem nieprzystosowania oferty szkół zawodowych, które w jego ocenie, nie podążają za zapotrzebowaniem na rynku pracy.

Dyrektor Chudziński poinformował, iż PUP pozyskał ok. 1 mln zł na aktywizację ludzi poniżej 30 roku życia, na staże, szkolenia, czy rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Niestety nie ma zbyt wielu chętnych pracodawców na organizowanie w swoich zakładach pracy staży zawodowych. Izabela Andrzejewska przedstawiła sytuację dotyczącą szkoleń organizowanych przez Urząd Pracy. Obecnie trwa szkolenie młodych ludzi, którzy chcą pozyskać uprawnienia obsługi koparko-ładowarki, walca drogowego, księgowości komputerowej, sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone szkolenia spawaczy, magazynierów z obsługą wózka widłowego, kurs florystyczny z obsługa kasy fiskalnej, stylizacja paznokci i pracowników ochrony fizycznej I st. oraz szkolenie, jak aktywnie i efektywnie poszukiwać pracę. Słupecki Urząd Pracy oferuje cały wachlarz szkoleń indywidualnych oraz refunduje osobom bezrobotnym studia podyplomowe. Ożywienie wśród radnych i sołtysów wywołał projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Piotrowice przy drodze powiatowej nr 3050P Słupca – Giewartów. W konsekwencji radni przyjęli uchwałę, która mówi o udzieleniu pomocy finansowej w wysokości 15.250zł.

W sesji Rady Gminy Słupca uczestniczyli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy
W sesji Rady Gminy Słupca uczestniczyli pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Słupcy

Radny Bogdan Kukulski wyraził niezadowolenie z racji tego, że powiat nie dotrzymał umowy i projekt na chodnik w Piotrowicach zostanie wykonany tylko na jego połowę. – Co z druga częścią Piotrowic, czy ludzie tam mieszkający go nie potrzebują? Dlaczego chodnik ma powstać tylko do p. Mikołajczyka? Głos w sprawie zabrała także wójt Grażyna Kazuś – W chwili podjęcia decyzji o przekazaniu środków na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika, kierownik Powiatowego Zarządu Dróg powiedziała, że zgodnie z decyzją starosty, chodnik powstanie tylko do posesji p. Mikołajczyka, a nie do skrzyżowania z drogą do Korwina. Jestem zawiedziona, że sprawa przybrała taki obrót. Trzeba zapytać starostę, czy środki finansowe są przyczyną braku wykonania dokumentacji na całość chodnika.

Także radny powiatowy Zdzisław Ceglewski wypowiedział się w interesującej radnych kwestii – Starosta nie umiał odpowiedzieć na moje pytanie, dlaczego chodnik nie powstanie na długości całej wsi? Radni przyjęli także, m.in. uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupcy do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wyrazili zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej o pow. 0,06 ha położonej w m. Piotrowice, na której posadowiony jest budynek sklepu, na rzecz użytkownika wieczystego tej nieruchomości. Wójt Grażyna Kazuś przekazała także informację dotyczącą wypoczynku wakacyjnego dla dzieci, których rodzice opłacają KRUS.

Organizatorem 2-tygodniowego wyjazdu dla dzieci w wieku 10- 16 lat jest Andrzej Przybyła (nauczyciel z Ostrowitego, tel. 509 538 240). Koszt wyjazdu to 700zł, z czego rodzice opłacą jedynie 230zł. 2-tygodniowe wakacje nad morzem w okolicach Gdańska czekają. Radny Bogdan Kukulski i Jerzy Kopczyński, w obecności radnych powiatowych, poruszyli problem zbierania poboczy. – Kiedy tą sprawą zajmie się powiat? Woda z jezdni nie spływa do rowów. Ostatnie zbieranie poboczy miało miejsce w końcu lat 80-tych. Ponadto radny Kopczyński podziękował za modernizację drogi asfaltowej z Kowalewa do połączenia z drogą krajową, uzupełnienie oświetlenia ulicznego na Woli Parcele, wykonania barier sprężystych w Kowalewie przy kanale melioracyjnym.

Radna Henryka Bengier wyraziła prośbę do Powiatu o wyczyszczenie rowów w Kątach i udrożnienie przepustów; jednocześnie dodając, iż nie wierzy, by te prośby zostały zrealizowane. Radny Janusz Jaszczak prosił o prześwietlenie drogi Koszuty-Róża, gdyż w miejscu ostrego zjazdu następują znaczne utrudnienia w ruchu pojazdów. Szczególnie w okresie zbliżających się żniw maszyny rolnicze nie mogą się minąć. Radna Małgorzata Tylman, w imieniu mieszkańców Kamienia, Benignowa i Grzybkowa, dziękowała za oświetlenie uliczne, bariery sprężyste, szczególnie dlatego, że gmina wykonała je na drodze powiatowej.

Radna Grażyna Borkowicz dziękowała za załatwienie sprawy dot. kłopotliwego hydrantu na ul. w Piotrowicach. Prosiła o udrożnienie przepustu pod drogą prowadzącą do boiska wiejskiego oraz ponowienia apelu dot. uporządkowania terenu wokół stawu, którego właścicielem jest Skarb Państwa.
Katarzyna Rybicka

•••

Wiele kontrowersji wywołała w/w relacja z ostatniej sesji Rady Gminy Słupca, która została opublikowana w naszej gazecie. Swoje polemiczne zdanie na temat chodnika w Piotrowicach zdecydowali się wyrazić starosta Mariusz Roga, wójt Grażyna Kazuś i lokalny przedsiębiorca Dariusz Mikołajczyk.

List

Starosta zdziwiony słowami wójta

Mariusz Roga – Starosta Słupecki
Najważniejszą zasadą każdej współpracy jest nie tylko osiągnięcie zamierzonego celu, ale przede wszystkim poszanowanie partnera. Dziwią więc i bolą słowa pani Wójt Kazuś, o rzekomym niedotrzymaniu przeze mnie słowa w kwestii budowy chodnika w Piotrowicach. Otóż oświadczam, że zarówno podczas uzgodnień wstępnych z panią Wójt w starostwie, jak i na spotkaniu w sali OSP Piotrowice, na wizji lokalnej w Piotrowicach oraz na sesji Rady Gminy Słupca określiłem precyzyjnie wszystkie trzy składowe naszego wspólnego przedsięwzięcia tj: modernizacja drogi w Cieninie Kościelnym, zamiana właścicielstwa i procedury pozyskania od Marszałka środków finansowych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę Piotrowice – Korwin – Młodojewo oraz kontynuacja budowy chodnika w Piotrowicach. Inwestycja w Cieninie Kościelnym w najbliższym czasie będzie zakończona. W sprawie dotacji FOGR zawiozłem panią Wójt do Marszałka Jankowiaka, skąd po rozmowie wyszliśmy usatysfakcjonowani. A na budowę chodnika w Piotrowicach zabezpieczyliśmy w budżecie powiatu środki finansowe i rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji zgodnej z wcześniejszymi ustaleniami.
W czym więc tkwi istota zarzutów?
Doświadczenia współpracy z panią Wójt zdobyte przy modernizacji drogi w Młodojewie, a przede wszystkim w postępowaniu proceduralnym w kwestii budowy fermy norek w Marcewku niestety się potwierdzają. Okazuje się, że trudno przechodzą przez usta pani Wójt słowa o tym, że ze strony Starosty wszystko idzie zgodnie z ustalonymi i zaakceptowanymi planami. Jaką to wróży dalszą współpracę, pozostawię bez komentarza.


List

Nie załatwiłem sobie chodnika

Dariusz Mikołajczyk
Pragnę w niniejszym liście wyrazić moje oburzenie i zaprotestować przeciwko medialnym machinacjom, które stawiają moje nazwisko w złym kontekście i wyraźnie naruszają moje dobra osobiste. W numerze 27 Gazety Słupeckiej z dnia 6 lipca w artykule będącym relacją z sesji Rady Gminy Słupca dwukrotnie pada moje nazwisko. mowa tu o inwestycji budowy chodnika w Piotrowicach, który z niewiadomych przyczyn „powstanie tylko do posesji p. Mikołajczyka”. Takie sformułowanie stwarza nieodparte wrażenie, jakobym brał udział w procesie decyzyjnym wspomnianej inwestycji i załatwił sobie budowę chodnika do mojej posesji. Już teraz odbieram na ten temat nieprzychylne sygnały od osób, z którymi zawsze żyłem w dobrosąsiedzkich stosunkach. Otóż informuję, że jako mieszkaniec wsi Piotrowice jestem żywo zainteresowany tą, jak i każdą inną inwestycją prowadzoną na tym terenie. Nie przypominam sobie jednak, by w zwyczaju prasowym czy dziennikarskim w stosunku do prowadzonych prac padały określenia typu „budujemy drogę od Nowaka do Pawlaka” czy „kopiemy obok Kowalskiego”. W przypadku opisywanych w mediach inwestycji operuje się numerami geodezyjnymi działek lub długością planowanego ciągu robót drogowych. prawo osób prywatnych zabezpiecza w tym przypadku Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, do złamania której doszło najwyraźniej w tym przypadku. Ponadto nie jest istotne, czy moje nazwisko pada w czyjejś wypowiedzi, czy też w treści artykułu. Zadaniem dziennikarza, a zwłaszcza redaktora naczelnego jest takie formułowanie ostatecznej wersji tekstu, by nie doszło do naruszenia prawa. Poprzez użycie mojego nazwiska w kontekście planowanej inwestycji, redakcja narusza wyraźnie moje dobra osobiste, jak i całej marki związanej z nazwiskiem „Mikołajczyk” i domagam się kategorycznie przeprosin oraz publicznego zapewnienia, że moja osoba nie ma nic wspólnego z wpływem na przebieg inwestycji.
Od redakcji:
Nazwisko o brzmieniu Mikołajczyk w żadnym wypadku nie zostało podane do publicznej wiadomości z naszej inicjatywy. Pojawiło się w Gazecie Słupeckiej w relacji z sesji Rady Gminy, w związku z cytatami wypowiedzi radnego i wójta Gminy Słupca. Rzetelność dziennikarska wymaga aby, przytaczając czyjeś publiczne wypowiedzi czynić to wiarygodnie, co do źródła i treści. Jednym słowem zgodnie z prawdą. Nazwisko o tym brzemieniu zostało wymienione na sesji, a nie na „imieninach u cioci”. Zostało wypowiedzenie w miejscu publicznym, podczas oficjalnego publicznego zgromadzenia, w którym mógł uczestniczyć każdy. Sesja w żadnym fragmencie nie była utajniona. Wypowiedzi, w których znalazło się nazwisko tożsame z pańskim, nie były cytatami z prywatnego listu do redakcji. Użyły je osoby publiczne podczas publicznego zgromadzenia. Nie podzielamy pańskiego poglądu, że w odniesieniu do prowadzonych prac nie stosuje się określeń typu „od Nowak do Pawlaka”. Wszystko zależy od stopnia lokalności, sprawy i formy relacji. Mediom nie wolno jest ingerować w wypowiedzi osób publicznych i zniekształcać ich treści. Poza tym wolne media w Polsce i nie tylko, cytując czyjeś wypowiedzi nie mają prawa ich w jakikolwiek sposób zmieniać. I tak się dzieje. Polecamy lekturę różnych gazet i programy stacji radiowych i telewizyjnych, jak chociażby TVP i np. audycję „Sprawa dla reportera”. Nie podzielamy też zarzutu, że cytując wypowiedź osoby publicznej, podczas publicznego zgromadzenia, w związku z publiczną sprawą, w której użyto nazwisko o brzmieniu tożsamym z pańskim, naruszyliśmy Ustawę o ochronie danych osobowych. Nie było naszym zamiarem „wrabianie” pana w jakikolwiek proces decyzyjny. Naszym jedynym celem, publikując wypowiedzi osób publicznych, było przekazanie w sposób rzetelny przebiegu sesji, do czego mamy prawo i taki jest nasz (mediów) obowiązek. Uważamy też, że pisząc „o medialnych machinacjach” godzi pan w renomę naszej firmy, tj. Tygodnika Gazeta Słupecka i narusza pan dobra osobiste dziennikarza, który relację opracował i pod tekstem się podpisał. Biorąc jednak pod uwagę pana interpretację i odczucia czynimy zadość pańskiemu żądaniu i przepraszamy za brak cenzury w wypowiedzi osób publicznych, tj. za nieocenzurowanie nazwiska tożsamego z pańskim. Ponadto, wszystkich Czytelników i każdego z osobna informujemy, że cytując wypowiedzi osób zabierających głos na sesji, ani przez moment nie przyszło nam na myśl, iż pan Dariusz Mikołajczyk w jakikolwiek sposób mógł mieć wpływ na przebieg inwestycji.
Redakcja


List

Zgoda buduje

Grażyna Kazuś – Wójt Gminy Słupca
W nr 27 Gazety Słupeckiej z 6 lipca 2010 ukazał się artykuł, w którym czytelnicy zapoznali się z przebiegiem XLIV sesji Rady Gminy Słupca.Na sesji tej przyjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego na wykonanie dokumentacji projektowej budowy chodnika i zatok autobusowych w miejscowości Piotrowice przy drodze powiatowej nr 3050P Słupca – Giewartów. Uchwałę, Rada Gminy podjęła, ale wywołała ona dyskusję. Chciałabym w kilku słowach przybliżyć historię chodnika w Piotrowicach – skąd właśnie takie zadanie ? 22.05.2009 na zaproszenie Pani Przewodniczącej Rady Gminy Słupca – Danieli Rutkowskiej przybył na sesję Pan Starosta Słupecki – Mariusz Roga, który podczas swego wystąpienia złożył Gminie Slupca propozycję współpracy z zakresu poprawy infrastruktury drogowej.Starosta stwierdził, że „potrzeb radnych i sołtysów z Gminy Słupca oraz spraw do załatwienia na szczeblu Gmina Słupca a Samorząd Powiatowy jest bardzo wiele. Na tyle ile jest to możliwe będziemy je realizować”. Pan Starosta chciałby, „by zasadniczym tematem rozmowy był temat, z którym do Gminy przyjechał: przy współpracy z samorządem Gminy przeprowadzić trzyczłonowe zadanie infrastrukturalne dotyczące sieci dróg na terenie Gminy Słupca.” Następnie przedstawił szczegóły planowanego przedsięwzięcia: „Nie tak dawno na sesji Rady Powiatu Słupeckiego Pani Wójt w imieniu Gminy Słupca zadeklarowała partycypację w kosztach modernizacji drogi Piotrowice – Korwin – Młodojewo.” Dziś już wszyscy wiemy, że wniosek na dofinansowanie w drugim naborze Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych został przyjęty – jest realizowany, ale dotyczy drogi powiatowej w Cieninie Kościelnym, gdzie Gmina Słupca jest partnerem, a droga powiatowa Piotrowice – Korwin – Młodojewo zmieniła kategoryzację w styczniu tego roku i jest od tej pory drogą gminną , a nie powiatową. Na tejże samej sesji 22.05.2009 Pan Starosta powiedział:” Punkt drugi wygląda w ten sposób, że ja zawsze w momencie, kiedy dogaduje się z kimś na duży konkretny temat, to w związku z tym przysługuje jakaś bonifikata. W związku z powyższym, jak będziemy realizować zadanie duże, którego wartość szacunkowa opiewa na kwotę 1300 tys. zł. warto jeszcze 100 tys. dołożyć na elementy poprawiające bezpieczeństwo, by wzmocnić siłę tego wniosku, przy okazji można jeszcze coś zrobić – mowa o bonifikacie.Jest to pokłosie analizy, sygnałów zgłaszanych z terenu oraz z oglądu sytuacji w dniu dzisiejszym, chcielibyśmy jako premię wykonać kontynuację zapoczątkowanej budowy chodnika wzdłuż miejscowości Piotrowice. Zostałby wykonany chodnik z zatokami autobusowymi, co zwiększyłoby bezpieczeństwo wszystkich ludzi pracujących w podmiotach gospodarczych i bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola oraz ruch pojazdów dużogabaryrowych uległby znacznej poprawie”. Wszystko ładnie się poukładało – droga Piotrowice- Korwin-Młodojewo przejęta, na którą Pan Starosta na tejże sesji obiecał wstawić się u Marszałka o dodatkowe środki – powiedział, że „zaufał mi Burmistrz Zagórowa i trzykrotnie otrzymywali dotację na tę samą drogę z Funduszu Gruntów Rolnych…. Również zaufał mi Burmistrz Miasta Słupcy i w tej chwili możemy zauważyć ile nowych dróg powstało w naturalnym układzie ciągu komunikacyjnego. Myślę, że w tej chwili liczy się wzajemne zaufanie. Jaki miałbym cel przyjeżdżać tu i występować przed Wami publicznie, gdybym chciał Was okłamać i obiecywać rzeczy, których nie będę mógł zrealizować.” Chciałabym zaznaczyć w tym miejscu, że Gmina w ubiegłym roku złożyła wniosek do FOGR o dofinansowanie budowy dróg gminnych na rok 2010 i otrzymała dofinansowanie na poziomie wszystkich gmin w Wielkopolsce tj. kwotę w wysokości 39.600,- / w ubiegłym roku była to kwota ponad 100.000,-/ Podsumowując możemy powiedzieć, że w ten oto sposób dwa samorządy cieszyły się z planowanych inwestycji drogowych na drogach powiatowych, ale na terenie Gminy SŁupca – ku zadowoleniu jej mieszkańców. Chciałabym też przybliżyć Państwu kwoty, które przekazane zostały jako pomoc finansowa dla powiatu Słupeckiego wynikające z tych ostatnich ustaleń – w 2009 na koniec roku budżetowego z rezerwy budżetowej jaka była zapisana w budżecie na 2009 przekazano Powiatowi na dokumentację przebudowy drogi w Cieninie Kościelnym 30.000,-zł. W 2010 zapisano kwotę 481.650,- zł jako udział Gminy w tym projekcie /jesteśmy równymi partnerami/, mamy też zapisane w budżecie tego roku 150.000 ,-zł na wykonanie nawierzchni w Kotuni na wysokości powstałego kilka lat temu chodnika /ok. 300 m / i ostatnia podjęta uchwała o pomocy finansowej dla Powiatu Słupeckiego w wysokości 15.250,- zł na dok. chodnika w Piotrowicach. Kiedy więc podsumujemy te kwoty to widzimy, że Gmina Słupca udzieliła pomocy finansowej Powiatow Słupeckiemu w wysokości 676.900,-zł. Można rzec, że zaczęla się dobra era dla naszych samorządów i byłoby pięknie, gdyby nie ostatnia sesja i niezadowolenie radnych a przede wszystkim mieszkańców Piotrowic. Podczas wszystkich rozmów z Panem Starostą nigdy nie było mowy o granicy chodnika – gdzie ma on się kończyć, cały czas mowa była o tym, że Gmina sfinansuje projekt.Nie było też mowy o kwotach jakie przypadałyby Gminie na sfinansowanie projektu.Nie ukrywam, że kiedy spotkałam się z Panią Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg wiosną tego roku i z Panem Inspektorem od dróg z Gminy w Piotrowicach w celu uzgodnienia zatok i przebiegu chodnika powiedziałam Pani Dyrektor, że skoro Gmina wyraziła zgodę na sfinansowanie projektu to niech projekt kończy się na skrzyżowaniuz drogą do Korwina. Mając projekt na całość można podzielić zadanie na dwa etapy realizacji. Nadal podtrzymuję moją deklarację sfinansowania projektu na cały chodnik, nie chcę dzielić mieszkańców Piotrowic na tych z chodnikiem i tych bez chodnika. Chodnik jak powiedział Pan Starosta „zwiększyłby bezpieczeństwo wszystkich ludzi pracujących w podmiotach gospodarczych” i tu nasuwa się pytanie – gdzie jest granica Piotrowic ? /Ludzie pracują również w podmiocie gospodarczym jakim jest zakład Majrad/ Na koniec moich rozważań chcę dodać, że wierzę w rozsądek, a nie emocje i, że właśnie rozsądek przyniesie wspólne rozwiązanie, które pogodzi a nie podzieli wszystkich zainteresowanych tym projektem. W myśl przysłowia , które są mądrością narodów – Zgoda buduje, a nie rujnuje – zbudujemy to zadanie ku radości i zadowoleniu mieszkańców Powiatu Słupeckiego i Gminy Słupca.

PS. Do Urzędu Gminy dotarło pismo od p. Dariusza Mikołajczyka, który jest oburzony rzekomymi insyuacjami na jego tamat. Chcę oświadczyć, że nigdy nie twierdziłam, że p. Dariusz Mikołajczyk miał wpływ na kształt inwestycji w Piotrowicach. Jeżeli czuje się urażony którąkolwiek z moich wypowiedzi, to bardzo przepraszam.

  1. Panie Dariuszu wierzymy że pan go sobie nie załatwił, załatwiły go panu jesienne wybory. Co 4 lata jakaś miejscowość otrzymuje w prezencie chodnik, akurat przed wyborami. Ale to przecież czysty przypadek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *