Stanowisko Zarządu Powiatu ws. wniosku o jego odwołanie

9 lutego, 2021

Dzisiaj w siedzibie Starostwa Powiatowego w Słupcy miała miejsce konferencja prasowa, na której Zarząd Powiatu przedstawił swoje stanowisko ws. wniosku o jego odwołanie, który został podpisany przez 8 radnych.

Przed chwilą zakończyło się setne posiedzenie Zarządu Powiatu Słupeckiego w tej kadencji samorządu. Efekty naszej dwuletniej pracy widać, biorąc chociażby pod uwagę tegoroczny budżet – proinwestycyjny, odpowiadający społecznym oczekiwaniom i trzykrotnie wyższy niż w roku 2018. Realizacja wszystkich zadań inwestycyjnych będzie wymagać współpracy większości radnych, którzy zaakceptowali projekt tego trudnego budżetu nie dalej, niż dwa tygodnie temu. Dlatego ze smutkiem i troską o przyszłość zaplanowanych remontów dróg, doposażania szkół, szpitala i straży pożarnej przyjęliśmy wniosek kilku radnych o odwołanie Zarządu Powiatu. W miniony piątek zakończyliśmy procedury odbiorowe i w najbliższych dniach chcemy przekazać nową część szpitala dyrekcji SPZOZ. Kolejnym trudnym zadaniem, które czeka powiat i dyrekcję szpitala, będzie znalezienie sposobu sfinansowania wyposażenia tej nowej części szpitala. Rozpoczynając budowę przed kilku laty ówczesne władze powiatu liczyły, że fundusze na wyposażenie pozyska sam szpital. Budowę udało się dokończyć nam dzięki dotacjom samorządów gminnych i emisji przez powiat obligacji z terminem spłaty po roku 2025. Zaprojektowany z dużym rozmachem obiekt powstał, ale bez wyposażenia jest tylko kosztowną dekoracją. Trzeba do niego zakupić sprzęt lub wydzierżawić aparaturę medyczną, łóżka, meble itd. Warto podkreślić, że to nam w ciągu dwóch ostatnich lat udało się dla szpitala pozyskać dotacje i sprzęt wartości niemal 5 000 000 zł. Zdajemy sobie sprawę, że pełne wykorzystanie oddanej do użytku przestrzeni nie będzie możliwe od razu, że nie ułatwi tego również funkcjonowanie szpitala w okresie pandemii jako placówki jednoimiennej. Jak już wielokrotnie wyjaśnialiśmy, przekształcenie całego szpitala w jednostkę zakaźną było decyzją wojewody, a nie władz powiatu. Nasz szpital znakomicie spełnia swoją rolę, ratując zdrowie i życie setek pacjentów. Teraz, gdy udało się zmniejszyć liczbę zachorowań, wystąpiliśmy do nowego wojewody i NFZ o określenie terminów stopniowego przywracania podstawowej działalności słupeckiego szpitala. Dzisiaj na setnym posiedzeniu Zarząd Powiatu z udziałem przedstawicieli SPZOZ omawiał realizację umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ramach której starsza część naszego szpitala przejdzie do roku 2022 gruntowną termomodernizację, kosztem pozyskanych 12 000 000 zł. Na bieżąco monitorujemy sytuację finansową placówki: comiesięczne raporty dyrekcji SPZOZ i ścisła współpraca przy rozwiązywaniu problemów to dowód na niezasadność zarzutów, które znalazły się we wniosku kilku radnych. Jesteśmy przekonani, że większa część radnych Rady Powiatu Słupeckiego w tajnym głosowaniu opowie się za kontynuacją pracy dla dobra naszej lokalnej wspólnoty, ponad podziałami politycznymi. Do pozostałych apelujemy: patrzcie nam na ręce, kontrolujcie nasze działania, ale nie paraliżujcie tego, co robimy dla wspólnego dobra mieszkańców Powiatu Słupeckiego – powiedział starosta Jacek Bartkowiak.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *