Strajk nauczycieli w Trójce do odwołania

9 kwietnia, 2019

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr.3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy przystąpili do strajku, którego inicjatorem i organizatorem jest ZNP.
Zajęcia dydaktyczne w tych dniach nie będą się odbywały. Szkoła zapewniła zajęcia opiekuńcze zorganizowane przez dyrekcję szkoły w godzinach 7.30 – 15.30. W poniedziałek na ponad 700 do placówki przyszło troje uczniów, natomiast dzisiaj tylko jeden. Jak mówią nauczyciele – „Protestujemy, bo chcemy uczyć”.
MK

Szanowni Rodzice!
Informuję, że wobec braku porozumienia między związkami zawodowymi a stroną rządową w dniach 10,11 i 12 kwietnia nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza w Słupcy kontynuują strajk. W związku z tym w tych dniach nie odbędą się zajęcia dydaktyczne (tzn. lekcje) natomiast dyrekcja szkoły organizuje zajęcia opiekuńcze w godzinach 7.30 – 15.30 (rano zbiórka w świetlicy szkolnej). Jednocześnie informuję, że nauczyciele wchodzący w skład komisji egzaminacyjnych zawieszają strajk na czas trwania egzaminów zewnętrznych – gimnazjalisty i ósmoklasisty – co umożliwi przeprowadzenie ich w zgodnie z ustalonymi terminami: dla gimnazjum egzaminy odbędą się w dniach 10,11,12 kwietnia zaś dla klas ósmych w dniach 15,16 i 17 kwietnia 2019 roku. Przepraszamy za zaistniałą sytuację i prosimy o wyrozumiałość.
Przypominam, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie organizacji roku szkolnego z dn. 11.08.2017r. (Dz.U. 2017, poz. 1603) dni przeprowadzania egzaminów zewnętrznych są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych dla uczniów szkoły podstawowej z klas I – VII. Znaczy to, że w dniach 15,16, 17 kwietnia nie odbędą się zajęcia dydaktyczne, natomiast dyrekcja szkoły zapewnia zajęcia opiekuńcze.
Z poważaniem
Agnieszka Orchowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *