Tymczasowa wytwórnia masy bitumicznej w Babinie?

25 marca, 2021

Wójt Gminy Strzałkowo Dariusz Grzywiński przedstawił plany dotyczące lokalizacji tymczasowej otaczarni masy bitumicznej w Babinie. Miała ona by być na terenie starej bazy wojskowej. 

– 24 marca odbyło się spotkanie w Babinie z udziałem panów sołtysów sołectwa Babin i Babin Olędry, pana radnego Staszaka i mieszkańcami. Chodzi o lokalizację mobilnej otaczarni masy bitumicznej w miejscowości Babin na terenie starej bazy wojskowej. Jest to takie ustronne miejsce, które nie będzie stanowiło uciążliwości pracy tej otaczarni w tym rejonie. Chcieliśmy mieszkańcom przedstawić wizję firmy Budimex – jak to ma działać, pytania co do czasu pracy tej otaczarni, co do ilości produkowanej masy no i co dla nas najważniejsze, tych ciągów komunikacyjnych, z których będzie ta firma potencjalnie korzystać. Wstępna informacja jest taka, że jeśli dane będzie dogadać się z Zarządem Infrastruktury Wojskowej to kruszywo pojedzie bezpośrednio tymi zestawami kolejowymi na otaczarnię i stamtąd masa będzie wyjeżdżała w kierunku Sierakowa na budowane drogi w rejonie bazy wojskowej. Natomiast jeśli nie to część materiału pojedzie od Piotrowic przez taką drogę, nazwijmy to dzisiaj ,,polną”, przy Czardaszu do Babina, koło sali wiejskiej i do tej bazy, gdzie to miałoby stanowić. Oczywiście najwięcej jest pytań co w zamian? Wstępnie ustalono zakres oczekiwań mieszkańców, a więc nowy dywanik asfaltowy od Babina w kierunku Słomczyc; nowy dywanik asfaltowy od Babina do Sierakowa; przebudowa i budowa części drogi od Babina w kierunku Piotrowic i taki krótki odcinek Słomczyce Parcele. Od drogi powiatowej na Słomczyce to Słomczyce Parcele mają dojazd, ale nie mają dojazdu do drogi gminnej do Babina. Budimex sobie to wszystko skalkuluje, odpowie nam i w kontakcie z sołtysami mieszkańcom przekażemy. Jest akceptacja lokalnej społeczności dla lokalizacji tej czasowej otaczarni produkującej masę bitumiczną na potrzeby budowy tych dróg obronnych – powiedział.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *