W Wólce jest niebezpiecznie!?

3 października, 2010
Interpelacja radnego Jana Dąbka dotycząca drogi wojewódzkiej
Interpelacja radnego Jana Dąbka dotycząca drogi wojewódzkiej

Interpelacja radnego Jana Dąbka dotycząca drogi wojewódzkiej
W okresie wakacyjnym środkami gminy Strzałkowo zbudowany został kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Wólce przy drodze wojewódzkiej nr 260. Ta bardzo potrzebna inwestycja znacząco poprawiła stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, jednak nie załatwiła wszystkich problemów. Dlatego radny Jan Dąbek w interpelacji zgłosił kilka propozycji.

Jan Dąbek proponuje ograniczyć prędkość na drodze wojewódzkiej w Wólce do 50 km/h poprzez zamianę tablic na teren zabudowany. Domaga się ustawienia znaku STOP przy wyjeździe z drogi wojewódzkiej na drogę krajową nr 92. Zastanawia się również nad wykonaniem, o ile to możliwe – pasów zwalniających przed przejściami dla pieszych.

„Wprowadzenie tych zmian jest konieczne z kilku powodów. Na odcinku nieco ponad 300 m znajdują się cztery skrzyżowania oraz dwa przejścia dla pieszych. Droga ta dzieli Wólkę na dwie części, stąd duży ruch pieszych. Poza tym skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą krajową – pomimo przebudowy – jest nadal bardzo kolizjogenne. Mam nadzieję, że Rejon Dróg Wojewódzkich w Gnieźnie uwzględni te propozycje tym bardziej, że ich realizacja nie wymaga zaangażowania dużych środków finansowych” – mówił podczas sesji radny Dąbek.

Odpowiedź na zadane pytania radny powinien otrzymać jeszcze w tym miesiącu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *