DOM POMOCY SPOŁECZNEJ SZANSĄ DLA CHORYCH I SAMOTNYCH

30 stycznia, 2024

Rozmowa z Panią Sylwią Pawliczak, Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie, podległym administracyjnie Starostwu Powiatowemu w Słupcy. Powstanie Domu Pomocy Społecznej w Zagórowie.

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie został utworzony w 1984r , pierwsi mieszkańcy pojawili się w 1985 roku. Krótka historia kierownictwa DPS Od listopada 1984r Pan Marian Parus został zatrudniony jako Dyrektor i miał za zadanie utworzyć dom. Funkcje Dyrektora sprawował nieprzerwanie do lipca 2019 roku, kiedy to zdecydował się przejść na emryturę. Od 2019 roku funkcję Dyrektora sprawuje Pani Sylwia Pawlicka.

Jaki zasięg obejmuje przyjmowanie podopiecznych?

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie ma zasięg ogólnopolski.

Jakie są warunki do spełnienia w kwestii przyjęcia?

Osoba, która chce zostać umieszczona w naszym domu musi się zwrócić do OPS na terenie swojej Gminy z wnioskiem i zaświadczeniem lekarskim, że wymaga takiej formy pomocy. OPS przeprowadza wywiad środowiskowy i decyduje o formie pomocy, sposób określa ustawa o pomocy społecznej, art od 54

Osoby przebywające, ich status.

W DPS w Zagórowie przebywają osoby dorosłe, kobiety i mężczyźni przewlekle somatycznie chorzy.

Obsługa medyczna i opiekuńcza.

W placówce zatrudniony jest personel, który sprawuje funkcje opiekuńcze, zespół terapeutyczno- opiekuńczy. W jego skąłd wchodż opiekunowie medyczni, opiekunowie, pokojowe, pracownicy socjalni, terapeuta, rehabilitanci, pielęgniarki. Dom zapewnia całodobową profesjonalną opiekę i pielęgnację, pomoc w czynnościach życiowych i załatwianiu spraw osobistych oraz urzędowych. W Domu działa zespół opiekuńczo- terapeutyczny mający za zadanie opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańca. Podopieczni są pod stałą opieka lekarza rodzinnego, mają także dostęp do lekarzy specjalistów.

Koszty utrzymania DPS, w tym podopiecznych, administracji i obsługi

Obecnie miesięczny koszt utrzymania w DPS w Zagórowie to 5606,00 zł. Podopieczny zoobowiązany jest do opłaty 70 % emerytury, po spełnieniu wymogów ustawowych. Koszty określa art 60 i art. 61 ustawy o pomocy społecznej

Ilość podopiecznych i obsługi

Liczba miejsc – 80 podopiecznych, kobiet i mężczyzn. Obsługa personelu 40 osób.

Kontakty rodzinne z podopiecznymi.

Personel Domu zabiega o kontakty rodzinne, pomagamy podtrzymywać, nawiązać i poprawić relacje, umożliwiamy spotkania na terenie domu, zawozimy do rodzin. Rodziny mogą zawsze przyjechać, zapraszamy na święta, pomagamy organizować imieniny, urodziny. W 2023 roku odbył się i Zjazd Rodzin, w którym wzięlo udział ponad 200 osób. Mieszkancy zaprosili najbliższych i wspólnie świetowaliśmy.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi.

Dom Pomocy Społecznej w Zagórowie jest otwarty na wspólpracę z innymi jednostkami, z oragnizacajmi pozarządowymi. Współpracujemy z stowarzyszeniami, fundacjami.

Przynależność DPS do samorządu terytorialnego a współpraca z burmistrzem

Oragnem prowadzącym Dom Pomocy Spłecznej w Zagórowie jest Powiat Słupecki, wspólpracujemy z wszystkimi gminami z terenu powiatu. Często uczestniczymy w spotkaniach organizowanych przez Gminę Zagórów, jej jednostki organizacyjne (szkoły, MGOK), sami również zapraszamy do uczestnictwa.

Oczekiwania wobec przepisów w tym zakresie opieki społecznej przez Państwo

Ustawa o pomocy społecznej w znacznym zakresie uległa w 2023 roku zmianie, zmiany dotyczą również funkcjonowania Domów Pomocy. Obecnie jesteśmy na etapie przygotowywania się do zmian, oczekiwania na środki unijne.

Spędzanie wolnego czasu przez podopiecznych

Dom Pomocy Społecznej jest placówką opiekuńczą, otwartą. Nasi mieszkańcy to wolni ludzie, którzy decydują o sobie. Skierowani są do nas w związku z tym iż w codziennym funkcjonowaniu wymagają pomocy. Personel pomaga i ułatwia życie. Mieszkańcy mogą korzystać z rehabilitacji, z terapii zajęciowej. Wspólnie czytają książki, przygotowują ozdoby świąteczne, prace na konkursy. Często oglądane są filmy, jeśli pogoda pozwala, organizowane sa wycieczki, spacery. Latem dużo czasu spędzamy w ogrodzie, organizujemy grile. Pomagamy organizować wyjazdy nad morze, zapewniamy pomoc personelu podczas wyjazdu. Dom oferuje usługi rehabilitacyjne w tym: UGUL, hydroterapia, krioterapia, fizjoterapia (magnetronik, laser, interdynamik), sala ćwiczeń (rotor, atlas, bieżnia, steper). Społeczność lokalna ma możliwość korzystania z zabiegów rehabilitacyjnych, co pozwala na poszerzenie integracji. Pokoje dziennego pobytu, kawiarenka i sala do terapii zajęciowej pozwalają mieszkańcom spędzać wolny czas według możliwości i potrzeb. Zajęcia terapeutyczne i kulturalno- oświatowe organizowane są indywidualnie i grupowo, wykonywana jest również terapia przyłóżkowa. Wybór i dostosowanie zajęć dla mieszkańców zależy od zainteresowań i sprawności fizycznej. Na zajęciach terapeutycznych proponujemy: muzykoterapię, biblioterapię, choreoterapię i ergoterapię. Prowadzimy także zajęcia rekreacyjne, usprawniające i treningi umiejętności społecznych. Mieszkańcy biorą udział w wielu imprezach integracyjnych. Wyjeżdżają na wczasy i wycieczki do najbardziej atrakcyjnych miejsc w kraju.

Zapotrzebowanie na takie DPS w dobie starzenia się ludności

W Polsce wiele osób mieszka samodzielnie, wielopokoleniowe rodziny mieszkające razem zaczynają byc rzadkością, młodzi pracują, wyjeżdżają za granicę. Często chorzy, niepełnosprawni mieszkają sami albo z rodzinami ale spędzają dużo czasu w samotności. W DPS mieszkańcy nie muszą się martwić zakupami, paleniem w piecu. Mają czas na wspólne spędzanie czasu, żartowanie, mają codzinenny dostęp do profesjonalnej rehabilitacji, fryzjer przychodzi na miejsce, dostęp i transport do lekarzy rodzinnych i specjalistów. Personel szanuje prywatność, pomaga zrobić zakupy, porozmawia, posprząta. Personel DPS zajmuje się codziennymi obowiązkami, mieszkaniec ma czas na książkę, spacer, herbatkę z koleżanką, wspólne spędzanie czasu z rodziną. Działania personelu mają ułatwić funkcjonowanie ale również przedlużyć samodzielność.

Potrzeby wyposażenia DPS

Zawsze potrzebne są łóżka rehabilitacyjne, nowy sprzęt rehabilitacyjny, wózki inwalidzkie, balkoniki. Dziękuję Pani z udzielenie wywiadu dla redakcji Gazety Słupeckiej.

Rozmowę przeprowadził wolontariusz Jerzy Mikołajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *