Rozmowa z Marianem Balcerzakiem, Sołtysem sołectwa Kamień, Gmina Słupca

11 lutego, 2024

Od kiedy Pan został sołtysem?

Sołtysem zostałem w listopadzie 1994 roku. Obecnie w radzie sołeckiej pracują: Jan Kusiołek, Władysław Kujawa, Sylwia Sikorska, Mariusz Dzwoniarski i Zdzisław Górniak. To doświadczeni ludzie w działalności społecznej na rzecz zadań wynikających z potrzeb mieszkańców sołectwa. Osobiście ubolewam, nad powolnym zanikaniem aktywności mieszkańców i zamykanie się w czterech kątach domu. Przykładem może być zamknięcie sklepu spożywczego, gdzie właścicielka zmuszona była do zamknięcia z uwagi na brak kupujących. Młodzież, mając do dyspozycji komputery, laptopy i telefony, nie organizuje żadnych spotkań kulturalnych czy sportowych i budowy nowych domów, co ogranicza w dużym stopniu żywotność wsi, a tym samym powoduje wyludnienie. Przyczynia się to do „ucieczki“ młodych ludzi do miasta. W skład sołectwa wchodzą: Kamień, Benignowo i Grzybków. Sołectwo liczy 330 mieszkańców.

Coś o najbliższej rodzinie?

Żonaty, trójka dzieci, pięcioro wnucząt i trójka prawnuków. Jednemu synowi pomagam w gospodarstwie, które z moją żoną mu przkazaliśmy. Jesteśmy ostatnim sołectwem na wschód gminy Słupca i wykopy kopalniane po węglu brunatnym, czarno to widzę.

Dostęp do edukacji dzieci i młodzieży?

Szkoła Podstawowa jest w Cieninie Kościelnym i tam dzieci są dowożone autobusem i przez rodziców. Szkolnictwo obecnie przechodzi kryzys, związany z małą ilością dzieci, co powoduje ogromne kłopoty finansowe Gminy, a tym samym ma to duży wpływ na inwestycje drogowe i kanalizacje, której nie możemy się doczekać. Szkoła w Cieninie Kościelnym jest dofinansowywana przez fundusz sołecki, który otrzymujemy z podatków nałożonych na gospodarstwa rolne i podmioty gospodarcze w sołectwie. Po ukończeniu podstawówki, młodzież dojeżdża do szkół zawodowych i średnich do Słupcy i Konina.

Organizacje pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna. Prezesem jest Marcin Balcerzak, do straży należy 55 druhów i dwie drużyny młodzieżowe dziewcząt i chłopców. W posiadaniu jest budynek z salą i zapleczem niezbędnym do organizowania imprez rodzinnych, zebrań sołeckich a w drugiej części garaże samochodowe do wozów strażackich, szatnie i niezbędne zaplecze na potrzeby strażaków i drużyn młodzieżowych. Wynajmujemy też salę na imprezy, wesela spoza sołectwa, odpowiedzialny za wynajem jest Władysław Kujawa. Straż ma wolne pomieszczenia na pierwszym piętrze, około 200 m2 i na dole, po sklepie spożywczym, 50 m2 pod wynajem ale chętnych brak. Koło Gospodyń Wiejskich – Przewodnicząca Małgorzata Ruminkiewicz. Panie w większości po 40-ce. Ich działalność to organizacja „Dnia Kobiet”, „Dnia Dziecka”, mikołajek, choinki Bożenarodzeniowej, pikników dla dorosłych i imprezy dla najmłodszych. Z ubolewaniem trzeba stwierdzić, że wieś się starzeje.

Działalność gospodarcza

Mamy trzy firmy transportowe i dwa zakłady fryzjerskie oraz pięć gospodarstw rolnych, specjalizujących się w produkcji mleka. Pozostałe gospodarstwa rolne, od trzech hektarów do dziesięciu z produkcją roślinną i okopową. Małe gospodarstwa rolne powoli będą wykupywane przez dużych właścicieli, bo koszty utrzymania i brak sprzętu dla obsługi, staną się nieopłacalne, co spowoduje ich wyprzedaż. Dziękuję Panu za udzielenie wywiadu dla redakcji Gazety Słupeckiej.

Wywiad przeprowadził wolontariusz Jerzy Mikołajewski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *