ORLIK jednak będzie!

18 maja, 2010
Cała rada głosowała za powstaniem “Orlika”
Cała rada głosowała za powstaniem “Orlika”

Golina: Nadzwyczajne posiedzenie radnych
W czwartek (6.05) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Rady Miejskiej. Głównym tematem były zmiany budżetowe na rok 2010. Po wielu ostrych wymianach zdań radni wspólnie zadecydowali, że wprowadzą poprawki do budżetu. Tym samym jeszcze w tym roku powstanie boisko „Orlik 2012”.

ZMNIEJSZONO DOCHODY, ZWIĘKSZONO WYDATKI
Poprawka do budżetu wprowadziła wiele istotnych zmian. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Golina” wydatki zmniejszyły się o 2 miliony złotych.

W związku z możliwością pozyskania dalszych środków z programu Leader Stowarzyszenia „Solidarni w Partnerstwie” kontynuuje się realizację zadania „Rewaloryzacja Placu Kazimierza Wielkiego celem poprawy wizerunku Goliny – etap II”. Zadanie kosztować będzie 490 tysięcy złotych, z czego środki własne Goliny będą wynosiły tylko 190 tysięcy. Zadanie „Moje Boisko – Orlik 2012 w Golinie” będzie możliwe do wykonania.

Obiekt w całości powstanie jeszcze w tym roku między ulicami Jasną a Zieloną w Golinie. Wydatki na ten cel to 1 milion 450 tysięcy złotych, z tym że Golina będzie musiała wydać na boisko ze środków własnych 840 tysięcy. Resztę wydatków pokryje dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego. Niestety budowa trybun na stadionie miejskim nie zostanie do końca zrealizowana, ponieważ Urząd Marszałkowski nie przekazał dofinansowania w kwocie 180 tysięcy na to zadanie.

RADNI O “ORLIKU”
Gdy omawiano powstanie nowego boiska w Golinie radni wyrażali swoją opinię, ponieważ jego lokalizacja będzie bardzo oddalona od Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

Pierwszy głos zabrał w tej sprawie radny Wojciech Wojdyński: „Taki był zamysł, żeby “Orlik” służył w głównej mierze prowadzeniu wychowania fizycznego w szkołach, bo nie mają gdzie być prowadzone te zajęcia. “Orlik” będzie budowany w miejscu najdalej oddalonym od szkół jak to tylko możliwe. Boisko nie będzie wykorzystywane przez szkoły. Dzieciaki będą musiały dojść półtora czy dwa kilometry z zagrożeniem bezpieczeństwa. Który z rodziców wyda oświadczenie, że pozwala dziecku na przemieszczanie się z gimnazjum czy szkoły podstawowej do Orlika. Na 11 osób musi być jeden opiekun, czyli muszą być dodatkowi opiekunowie. Jestem za tym, żeby “Orlik” budować najbliżej szkoły, szukać takiej możliwości.”

Burmistrz Tadeusz Nowicki nie sprzeczał się z radnym Wojdyńskim w sprawie lokalizacji “Orlika”. Jak mówił: „Dostałem projekt umowy do podpisania. Zaproponowałem zmiany budżetowe i zwołanie komisji czy sesji, dlatego, że nie mogę podpisać umowy skoro nie mam zapewnionych środków na budowę. Umowa przysłana przez marszałka spowodowała to, że wróciliśmy do tematu. Podejrzewam, że w ciągu przerwy jest w stanie się przejść, a jest możliwość transportem się przemieścić. Prościej jest budować “Orlika” przy szkołach, ale trzeba mieć na to warunki. Nie jesteśmy w stanie wybudować “Orlika” przy szkole. Jeżeli chcemy budować w tym roku, to musimy tutaj, bo nie ma innej alternatywy.”

Swoją opinię wyraziła również radna Arleta Stolarska:„Młodzież szkolna nie będzie korzystać z “Orlika”. Rozmawiałam z dyrektorami szkół i powiedzieli, że nie ma takich możliwości, żeby dzieci dochodziły. Jeżeli będą dwie lekcje wfu razem to jedna z tych lekcji będzie przeznaczona na to, żeby do “Orlika” dojść, przebrać się i żeby wrócić. Ja nie neguję pomysłu “Orlika”, jestem całym sercem za tym, ale czy w tym miejscu?” „Cieszę się, że “Orlik” w Golinie powstanie. Na pewno nie tylko w godzinach lekcyjnych młodzież będzie z niego korzystać. Nie tylko uczniowie, ale i osoby dorosłe. Jestem za budową tego boiska. Żywię również nadzieję, że w Golinie powstanie również hala sportowa.” – dodał radny Jacek Kapuściński.

W głosowaniu nad zmianami budżetowymi wszyscy radni byli za.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *