Pomagamy związać koniec z końcem

24 marca, 2010

Jak zarządzać budżetem domowym, gdy się mało zarabia? Dlaczego każdy – zwłaszcza mniej zamożny – powinien systematycznie oszczędzać? Jakich usług finansowych unikać, z których korzystać? Czy komputer dziecka pomoże zapanować nad domowymi dochodami i wydatkami? Fundacja Wspomagania Wsi (FWW) szkoli trenerów, którzy pomagają najbiedniejszym rodzinom wiejskim zmierzyć się z tymi trudnymi problemami.  

Fundacja realizuje na wsi program „Zaplanuj swoją przyszłość”, współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego. Trenerzy Fundacji przekazali swoją wiedzę już ponad tysiącowi osób we wsiach w całej Polsce, a niebawem grupa ta urośnie do dwóch tysięcy. Przeszkoleni mieszkańcy wsi łatwiej zapanują nad wiecznie pustym portfelem i oduczą się kupowania na zeszyt.

Szkolenia programu „Zaplanuj swoją przyszłość” są bezpłatne. Trenerami prowadzącymi zajęcia są często znajomi uczestników, reprezentanci wiejskich organizacji pozarządowych, co jest dobrze postrzegane przez lokalną społeczność. Obecną edycją programu zainteresowane są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Pomocy Rodzinie, parafie, Urzędy Gmin i szkoły.

– W warsztatach wzięło udział 20 osób, choć chętnych było więcej  – mówi Jadwiga Wyzner z Fundacji na Rzecz Rewaloryzacji Miasta Śrem. – Byli wśród nich bezrobotni, którzy niedawno stracili pracę, gospodynie domowe, a także młodzi, dopiero wchodzący w życie zawodowe. Informacje o warsztatach znalazły się na plakatach, w Internecie, w lokalnej prasie, pomogły też Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Wszyscy uczestnicy warsztatów byli bardzo zadowoleni i jednocześnie zaskoczeni ich ciekawą formułą: tworzeniem fikcyjnych rodzin, planowaniem budżetów domowych i pracą zespołową, a przede wszystkim edukacją finansową bez niezrozumiałych terminów. Uczestnicy spotkań na koniec otrzymali od nas – oprócz materiałów informacyjnych – także skarbonki-świnki, z których wreszcie będą mogli zrobić użytek. Gdyby pojawiły się możliwości, to z pewnością  przeprowadzilibyśmy podobne szkolenie dla młodzieży z rodzin, które mają problemy finansowe.

– W warsztatach organizowanych na przełomie stycznia i lutego 2010 r. uczestniczyło 20 osób  – relacjonuje Lidia Wiśniewska z Fundacji Nasza Wieś z miejscowości Trzemżal w gminie Trzemeszno. – Najpierw zajęcia organizowaliśmy we wsi Wymysłowo, ale później ze względu na duże opady śniegu przenieśliśmy je do Trzemeszna. Wszyscy uczestnicy warsztatów podkreślali korzyści, jakie wynieśli z zajęć. Wprawdzie każdy ma własne wyobrażenie o finansach, każdemu wydaje się, że o pieniądzach wie wszystko, ale gdy weźmie się udział w warsztatach, to okazuje się, że nasza wiedza na ten temat jest niewielka. Uczestnicy spotkań przypomnieli sobie korzyści wynikające z tzw. procentu składanego. Podczas wykładów dowiedzieli się, jak skutecznie oszczędzać, jak planować budżety rodzinne i jak unikać wpadek podczas zaciągania pożyczek.

Potrzeba edukacji finansowej w Polsce jest – zwłaszcza wśród osób o niskich dochodach – ciągle bardzo wysoka. Prawie połowa ludzi w Polsce żyje w ubóstwie bądź jest nim zagrożona. Wśród nich ponad 9 milionów to dorośli o niskich dochodach, ale aktywnie poszukujący poprawy warunków życia. Jak wskazują eksperci NBP, osoby te rzadko oszczędzają, bo – jak twierdzą – nie mają z czego, a jeśli to robią, to bez planu i krótkoterminowo. Żyją z dnia na dzień, a jednocześnie często pożyczają na bieżące potrzeby, albo zadłużają się nadmiernie w systemach ratalnych, aby wejść w posiadanie dóbr konsumpcyjnych.

Celem projektu „Zaplanuj swoją przyszłość” jest nauka racjonalnego dysponowania pieniędzmi, zmiana postaw osób o niskich dochodach i przywrócenie im wiary w możliwość wpływu na swój własny los. Najważniejszymi tematami podejmowanymi w ramach projektu są kwestie istotne dla wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, czyli: długofalowe planowanie finansów domowych; systematyczność w oszczędzaniu; zarządzanie sytuacjami kryzysowymi i racjonalne pożyczanie; podstawy działania i oferty instytucji finansowych. Dlatego edukacja finansowa stanowi klucz do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i do udziału wszystkich obywateli w życiu lokalnej społeczności. Jak wskazują badania, połowa uczestników warsztatów wyzbyła się negatywnych postaw związanych z planowaniem finansów i oszczędzaniem.
Projekt „Zaplanuj swoją przyszłość” przewiduje także przygotowanie lokalnych organizacji pozarządowych do pełnienia roli bezpłatnych punktów doradztwa finansowego, tzw. Przewodników Domowych Finansów (PDF).

Organizacje, których reprezentanci ukończą warsztaty trenerskie i przeprowadzą szkolenia na swoim terenie, utworzą krajową sieć PDF, czyli stałych i oznakowanych miejsc, gdzie trener edukacji finansowej będzie dostępny dla grup gotowych do szkolenia i dla osób indywidualnych.
Fundacja Wspomagania Wsi od 2003 roku jest zaangażowana w rozwój edukacji finansowej na wsi i w małych miejscowościach, gdzie mieszka większość Polaków. Z uwagi na małą liczbę placówek bankowych i braki w infrastrukturze, mieszkańcy wsi rzadziej korzystają z dostępu do bankowości i usług finansowych przez Internet, albo telefon. Doświadczenia z poprzedniej edycji projektu „Zaplanuj swoją przyszłość” wskazują jednak na konieczność prowadzenia szkoleń dla społeczności wiejskiej, potrzebę większej liczby przygotowanych do pracy trenerów, przystępnych poradników i materiałów, które są pomocne w zrozumieniu finansów domowych. Konieczna jest popularyzacja nowoczesnych technik komunikacji – Internetu i e-bankowości, a także przełamywanie nieuzasadnionej nieufności do banków i instytucji finansowych.

Kontakt:
Anna Kosidło
tel.: (22) 636 25 70do 75
e-mail: akosidlo@fww.org.pl
Fundacja Wspomagania Wsi
ul. Bellottiego 1
01-022 Warszawa

Fundacja Wspomagania Wsi (FWW) wspiera inicjatywy służące rozwojowi społecznemu, ekonomicznemu i kulturalnemu terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców, ze szczególnym naciskiem na poprawę warunków życia, rozwój infrastruktury, ekologię, tworzenie nowych miejsc pracy i wyrównywanie różnic.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych (SGL) skupia 60 prywatnych wydawców blisko stu tygodników i dwutygodników o zasięgu jednego lub kilku powiatów, których łączny jednorazowy nakład wynosi 750 tys. egzemplarzy. Gazety lokalne docierają do 4 milionów mieszkańców wsi i miasteczek i są najbardziej opiniotwórczym medium na tych terenach. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie, popieranie i obrona polskiej niezależnej prasy lokalnej oraz podejmowanie przedsięwzięć w kierunku integracji środowisk polskich wydawców.

Stowarzyszenie Gazet Lokalnych od 2008 r. współpracuje z FWW przy projekcie edukacji finansowej finansowanym przez NBP.

Więcej informacji na stronach:
http://www.edufin.org.pl/zaplanuj-swoja-przyszlosc-ii-edycja
http://www.ww.org.pl/strona.php?p=2223

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *