Rozmowa z Markiem Spychalskim, sołtysem sołectwa Młodojewo, Gmina Słupca

19 stycznia, 2024

Od kiedy Pan został sołtysem?

Sołtysem zostałem wybrany w 2015 roku po wyborach samorządowych, poprzednia sołtys Wioletta Andrzejewska, została radną Gminy Słupca. Rada sołecka to: ja, Hubert Najdziński, Robert Tucholski, Karol Spychalski i Damian Piasecki zarazem radny Gminy Słupca.

Wieś jako sołectwo

Do sołectwa należy; Młodojewo Meszna, Zastawie, Jaworowo, Młodojewo nad wodą i Młodojewo. Sołectwo liczy 760 mieszkańców w 158 posesjach. Część jeziora Słupeckiego w granicach, należy do naszego sołectwa, gdzie chętnie wypoczywają nasi mieszkańcy i wędkarze łowiący ryby z łódki i brzegu.

Coś o rodzinie

Rodzina 6 osobowa, żona Iwona, trzy córki tj. Natalia, Paulina, Łucja i syn Mateusz oraz 5 wnucząt, 4 chłopców i 1 wnuczka. Ja pracuję w gospodarstwie rolnym mam własną działalność gospodarczą – kowalstwo artystyczne od 1993 roku. Prowadzę też z 9 pokoleń rodziny Spychalskich pasiekę pszczelą. Zajmuję się też produkcją i sprzedażą miodu wytwarzanego przez pszczoły w mojej i syna pasieki liczącej 140 uli liczących około 100.000 tysięcy pszczół. Jestem prezesem Koła pszczelarzy w Słupcy, zrzeszającego 65 członków z okolicznych gmin.

GMINA W PIGUŁCE

Stowarzyszenia pozarządowe

Ochotnicza Straż Pożarna – prezes Artur Tucholski, ja jestem skarbnikiem zarządu. Nasza straż działa na potrzeby wsi, gminy i powiatu. Uczestniczy w różnych uroczystościach państwowych, kościelnych, zawodach sprawnościowych organizowanych przez Powiat i Gminę, uczestnictwo w corocznych spotkaniach opłatkowych w innych jednostkach straży na terenie parafii i gminy. Sporadycznie wyjeżdżamy do pożaru czy zdarzeń losowych typu; klęski żywiołowe, wypadki drogowe, pomoc osobom poszkodowanym w pożarach. OSP Młodojewo zakupiła samochód bojowy, ze sprzedaży działki rolnej, która została przekazana w latach 1970 na straż. Caritas – przewodnicząca Katarzyna Sobczak, to rozdawanie darów żywnościowych, będących w posiadaniu stowarzyszenia w okresach świątecznych i ludziom słabym, mieszkającym samotnie. Stowarzyszenie „Pomagamy”, to współpraca z Caritas, z którą organizujemy dożynki parafialne tylko w Młodojewie, przewodnicząca – Sylwia Zaparta. Bardzo dobra współpraca z księdzem proboszczem parafii Tadeuszem Stasiakiem, który też prowadzi naukę religii w szkole Drążna Koło Gospodyń Wiejskich – przewodnicząca Anna Wydra. Organizacja różnych festynów, dożynek kościelnych, organizowanie imprez dla dzieci i dzień Kobiet.

Stowarzyszenie „Razem dla Młodojewa”

Pobudowanie altany z krytym dachem na potrzeby mieszkańców, położenie kostki brukowej przy altanie, opieka nad boiskiem sportowym, wszystkie stowarzyszenia były współorganizatorem Powiatowych dożynek w 2023 roku. Jesteśmy organizatorami imprez sportowych.

Inwestycje

Wybudowano drogę asfaltową Młodojewo na Zapłodóch , o długości 800 metrów, niewielki odcinek chodnika we wsi, ułożono chodnik wokół Szkoły Podstawowej, ustawiono kilka lamp oświetleniowych w Sołectwie, postawiono plac zabaw dla dzieci i siłownię na powietrzu dla młodzieży i mieszkańców wsi. W naszym sołectwie powstaje znaczna ilość nowych budynków mieszkalnych, co może powiększyć zaludnienie i pobudzić proces inwestycyjny w przyszłości mieszkańców.

Oświata

Szkoła Podstawowa została wybudowana w 1955 roku dla Młodojewa i okolicznych wsi gminy Słupca. Mamy Centrum Szkolno-Przedszkolne z dyrektor Anetą Sompolską. Obecnie uczy się 91 dzieci i młodzieży, z 2 oddziałami przedszkolnymi liczące 40 maluchów w tym 1 oddział we wsi Piotrowice liczący 23 maluchów przynależny urzędowo do Młodojewa.

Zakłady pracy i małe usługi rzemieślnicze

Zakłady budowlane, zakład malowania, moja kuźnia artystyczna, firmy transportowe, dwóch wulkanizatorów, skład opałowy, trzy sklepy spożywcze, w tym 1 Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Słupcy, warsztaty mechaniki samochodowej, zakład fryzjerski i krawiecki; (wybór torebek ze skóry).

Gospodarstwa rolne

Obecna sytuacja w produkcji hodowlanej i roślinnej jest bardzo skomplikowana, w naszym sołectwie mamy tylko jedno gospodarstwo specjalizujące się w produkcji mleka od krów mlecznych oraz trzody chlewnej, pozostali to rolnicy o małym areale ziem uprawnych, nastawionych na produkcję roślinną z możliwością szybkiej sprzedaży do skupu. Na wsi praktycznie nie hoduje się zwierząt, w niewielkich ilościach tylko; kury i koguty, króliki, kaczki. Za to psów i kotów, tutaj mamy dostatek, nie radzę wchodzić bez pozwolenia właściciela posesji, bo może stać się niebezpiecznie dla zdrowia i życia. Zapraszam do inwestowania w nasze piękne dziewicze tereny z lasami, wodą i czystym powietrzem.

Na koniec, chcę podziękować wszystkim mieszkańcom, za współpracę w sołectwie Młodojewo.

Rozmowę przeprowadził wolontariusz Jerzy Mikołajewski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *